De omfattende manglene er kommet frem denne uken, under etterarbeidet med den store skatteaksjonen mot Torget fredag i forrige uke. Da gikk 20 ansatte fra Bergen likningskontor, kemneren og Hordaland fylkesskattekontor rundt til alle torghandlerne og sjekket alt fra om de hadde kassaapparat til om ansatte var registrert. Nå viser det seg at bare to-tre av 40 torghandlere har fulgt regnskapsreglene for føring av dagsomsetning.

— Veldig dårlig

Denne uken ble samtlige torghandlere pålagt å legge frem dokumentasjon på omsetning for dagene forut for kontrollen. Konklusjonen er oppsiktsvekkende.

— Jeg hadde ikke trodd at det var så ille, forteller kontrollsjef Åse Marie Høyland ved Hordaland fylkesskattekontor.

De såkalte dagsoppgjørene er en avstemning mellom dagens registrerte omsetning og antall kroner som ligger i kassen.

Etter skattemyndighetenes gjennomgang viser det seg at bare to-tre av torghandlerne har lagt frem rapporter for dagsoppgjør som følger regnskapsreglene.

— Kvaliteten på disse dagsoppgjørene er veldig dårlig. Regelverket er i stor grad ikke fulgt. Nesten samtlige får regnskapspålegg. Det vil si at de må begynne å føre regnskap etter regelverket fra dags dato, sier Høyland.

Kulturproblem

— Hva tror du er årsaken til tilstanden?

— Det er vanskelig å svare på. Men det har iallfall vært en kultur der torghandlerne ikke har hatt kassaapparat, og ikke vært så opptatt av hvordan omsetning blir dokumentert.

Fylkesskattekontoret har tidligere oppgitt at 17 torghandlere ikke hadde kassaapparat, slik de er pålagt. I går oppjusterte Høyland tallet på torghandlere som enten ikke hadde apparat eller ikke brukte det til 20. Det vil si halvparten av torghandlerne.

— De som ikke har hatt kassaapparat har ikke hatt noen dokumentasjon av inntekt i det hele tatt. De har bare telt opp kassen og inntektsført et beløp. Dette er klart i strid med reglene, sier hun.

Etter disse resultatene, har skattemyndighetene ingen planer om å la Torget være i fred.

— Vi får heller følge tett opp i tiden som kommer, og se hvordan de forholder seg til påleggene, sier Høyland.

— Hva vil det si?

— Torget ligger jo der, og vi går forbi hver dag. Det er ikke noe problem.

- Bør kreve dokumentasjon

Ifølge Torget i Bergen AS stilles det krav om kemnerattest fra forhandlerne for at de skal få selge der.

— Det er ikke tilstrekkelig. Det eneste den forteller er om torghandlerne har betalt utliknet skatt eller ikke.

Høyland mener at Torgstyret også bør vurdere å kreve dokumentasjon på registrering i Enhetsregisteret og merverdiavgiftsmanntallet.

BT skrev sist lørdag at bare 25 av 29 ansatte som ble sjekket den dagen var registrert i arbeidstakerregisteret.

— En del av dem begynte 1. juni. Fristen for å registrere er 14 dager. Men vi har også fått opplysninger om folk som har vært der lenger, og som skulle vært registrert. Det kan skyldes misforståelser, sier Geir Goss Olsen hos kemneren.

Men kontrollsjef Åse Marie Høyland har også litt ros å gi til torghandlerne.

— De har samarbeidet godt med oss både under og etter aksjonen, og vist stor vilje til å gjøre ting riktig. Flere har begynt å føre korrekte dagsoppgjør. Noen har allerede skaffet seg kassaapparat etter aksjonen. Det er positivt.