Om noen få dager sender Statnett sin konsesjonssøknad for en kraftlinje i luft mellom Sima og Samnanger til NVE. Det blir søkt på flere alternative traseer.

Saken vil så bli lagt ut på høring og normalt vil det være snakk om ett års behandlingstid. I denne perioden vil NVE med hjelp av Statnett driver omfattende informasjonsvirksomhet.

Når saken er behandlet og fått sin innstilling fra NVE vil den helt sikkert bli påklaget til Olje— og energidepartementet. Da skal NVE gi tilsvar på denne klagen og hardingene kan regne med enda ett års behandlingstid.

Skal hardingene vinne frem med en kabling, må de få departementet og regjeringen med seg og dernest Stortinget. Både fordi ekstraregningen blir så høy og fordi en kabling kan danne presedens for alle nettinvesteringer fremover.

Sekretær i folkeaksjonen, Klaus Rasmussen, mener kablingen i Hardanger er så spesiell at den ikke vil skape presedens. Han mener dessuten at to-tre milliarder kroner er en liten sum å betale.

— En luftledning vil ramme reiselivet i Hardanger hardt, og i forhold til de summene som genereres der, er ikke dette dyrt. I tillegg er det en voldsom belastning på naturen, sier Rasmussen.