Med stemmene fra de to meddommerne dømte Nordhordland tingrett den 24 år gamle kvinnen, hennes tidligere ektemann (28) og hans bror (20) til fengsel i to år og ni måneder.

I tillegg ble de tre dømt til å betale en erstatning på 75.000 kroner til jenten.

Aktor la ned påstand om fire års fengsel for gruppevoldtekt, seksuell omgang med en bevisstløs person og seksuell omgang med barn under 16 år. Jenten ble påført kjønnssykdom.

To av de tre vil anke dommen, den tredje har ikke fått drøftet saken med sin forsvarer.

Skjerpende med foto

De tre dommerne er enige om hva som faktisk skjedde på hytten i en kystkommune utenfor Bergen en lørdag i mars 2002. Men fagdommeren og de to meddommerne er uenige om det er tilstrekkelig bevist at jenten var ute i stand til å motsette seg handlingene.

Fagdommeren sa nei, og stemte for frifinnelse.

— Fagdommeren mener det ikke er bevist utover rimelig tvil at de tiltalte har gjort noe straffbart. Det er en oppfatning jeg deler, sier 28-åringens forsvarer, advokat Jon Håkon Hegdahl.

28-åringen har bestemt seg for å anke dommen. Hegdahl vil ikke kommentere at retten mener 28-åringen var den mest aktive «på flere felt». I skjerpende retning la retten vekt på at han fotograferte deler av den seksuelle omgangen.

Skulle hente mobil

Retten mener overgrepet mot jenten ble begått av de tre i fellesskap, selv om det ikke var ledd i en plan. I dommen heter det at de gjensidig oppfordret hverandre, om ikke med ord, så i alle fall med handling.

Hendelsene skjedde på en fyllefest der rundt ti personer var innom hytten i løpet av kvelden. 15-åringen ble skjenket overstadig beruset og etter eget utsagn skubbet inn på soverommet med 20-åringen. Ekteparet kom deretter inn og tok del i den seksuelle omgangen med jenten.

Hvorvidt de tre visste at jenten var under 16 år, og om hun var ved bevissthet, er blant stridsspørsmålene. Jenten husker bare bruddstykker av hendelsene på soverommet. Retten festet lit til tre vitner som i korte glimt fikk med seg hva som skjedde. Ett av vitnene var også inne på soverommet for å hente en mobiltelefon.

- Misbrukt tillit

Forsvarer for den 24 år gamle kvinnen, advokat Arild Dyngeland, sier dommen trolig blir anket.

— Vi har ikke fått snakket om den saken ennå, men det ligger i kortene at den ankes, sier han.

Retten har lagt vekt på at 24-åringen har misbrukt sin tillit på bakgrunn av den typen bekjentskap hun og jenten hadde.

— Jeg kommenterer ikke slike enkeltmomenter, sier Dyngeland.

Forsvarer for 20-åringen, advokat Gisle Didriksen, sier han ikke har fått drøftet dommen med sin klient.

De tre tiltalte hevdet i retten at jenten samtykket, at de trodde hun var over 16 år, og at handlingene dermed ikke var straffbare.