To år og tre måneder må mannen sone for grove bedrageri og andre lovbrudd. At han alt har elleve dommer for liknende forhold på rullebladet har virket skjerpende på straffeutmålingen.

På telefon til Nordnes postkontor avtalte mannen å hente 2,5 millioner kroner i kontanter og få resten overført til en konto. I posten fattet de imidlertid mistanke til mannen, og det ble aldri noe av pengeutbetalingen.

Selv nekter 34-åringen enhver befatning med saken, men retten mener mobilbruken hans knytter ham til svindelforsøket. Det ble dessuten funnet dokumentfalsknerutstyr hjemme hos mannen.

Mannen og hans medsammensvorne hadde det travelt med å lure penger og varer fra næringslivet våren 2005. Foruten Nordnes postkontor, ble Polarbad AS, Voss Veksel— og Landmannsbank og flere dagligvarebutikker utsatt for svindelforsøk. I løpet av våren og sommeren rakk mannen også å opptre som truende pengeinnkrever, svindle til seg en bil, kjøre i beruset tilstand, uten gyldig førerkort og å bli tatt i fartskontroll.