Dommen fra Høyesterett er den første i sitt slag, og danner rettspraksis for hvor straffenivået skal ligge for falske anklager.

I dommen heter det blant annet:

«... man står ikke overfor en impulshandling fra Guttormsens side, men det er tale om velregisserte, vedvarende og overlagte handlinger mot NN».

— Villig til å gjøre alt

Retten mener at Guttormsen gjorde alt han kunne for å redde sitt eget skinn. Falske anklager mot Sotra-mannen ble fulgt opp med å få vitner til å endre sine forklaringer. For å styrke troverdigheten trekker Høyesterett frem at Guttormsen engasjerte nåværende Kripos-sjef Ola Thune til å lage en omfattende rapport som pekte i en annen retning enn Guttormsen som drapsmann.

«Dette viser at vi står over for en person som har utvist et fast forbrytersk forsett over lang tid, og som nærmest ikke vek tilbake for noe for å overføre mistanken til NN for å redde seg selv», skriver Høyesterett.

Guttormsen er dømt til 18 års fengsel for overlagt drap på Yngve Elvik. Den dommen er rettskraftig. Saken om falske anklager som nå har vært til behandling, ble anket av både Guttormsen og statsadvokaten.

Mer en doblet straff

I lagmannsretten ble straffen satt til ni måneders fengsel. Guttormsen har dermed gått på et sviende nederlag nå når straffen er mer enn doblet.

Høyesterett skriver at ser man bort fra dommen på 18 år for drap, så ville en naturlig reaksjon for de anklager Guttormsen er kommet med, ville vært fire års fengsel.

Nå ble aldri Sotra-mannen siktet eller pågrepet for de forhold han ble anklaget for. Høyesterett har derimot merket seg at beskyldningene fikk store oppslag i både BT og BA, og mener det må ha vært en enorm belastning for Sotra-mannen.

Er svært skuffet

Mens statsadvokaten er veldig godt fornøyd med avgjørelsen, er misnøyen tilsvarende stor hos Guttormsen og hans forsvarer.

— Jeg mener fortsatt at Guttormsen er feilaktig dømt for drapet. Det han har gjort er å prøve og forsvare seg. Svaret fra Høyesterett er en meget streng reaksjon. Jeg frykter at folk skremmes fra å få frem sannheten når Høyesterett legger seg på dette nivået, sier advokat Odd A. Drevland.

Selv om de har gått på et nytt nederlag i rettsapparatet, har de ikke gitt opp saken.

— Vi jobber med å få den gjenopptatt, sier Drevland, uten å ville gå inn på detaljer.

TAPTE: Drapsdømte Truls Guttormsen har gått på et nytt sviende nederlag. Høyesterett har gitt ham to år ekstra bak murene for å ha anklaget en Sotra-mann får å stå bak drapet som Guttormsen selv er dømt for. Advokat Odd Drevland er skuffet. Arkivfoto: Helge Skodvin