Det er Vestlandsforsking, Sogndal vidaregåande skule og Sogndal folkehøgskule på Helgheim som har hatt besøk av ubedne julegjester. Innbrota har skjedd mellom julaftan og tredje juledag, men førebels står politiet utan spor.

— Vi er derfor svært interessert i tips frå folk som har observert uvanleg aktivitet i området i denne perioden, seier lensmann Haavard Stensvand til BT.

Hos Vestlandsforsking er datautstyr og ein videokanon til ein samla verdi på kring 300.000 kroner vekke. På Sogndal vidaregåande skule manglar også ein videokanon til 70.000 kroner, mens Sogndal folkehøgskule på Helgheim saknar både vinkelslipar, cd-spelar og kamera. Der var det i tillegg omfattande skader på seks dører på skulen.

— Det er nærliggjande å tru at gjerningsmennene er dei same. Iallfall set vi innbrotet på Vestlandsforsking og Sogndal vidaregåande skule i samanheng.

— Er det sannsynleg at det er lokalkjende tjuvar som har vore på ferde i jula?

— Vanskeleg å seie. Det kan like godt vere folk utanfrå, svarar lensmannen.