Påtalemyndigheten mener kaptein Sverre J. Hagland (56) opptrådte uaktsomt, og ikke var tilstrekkelig oppmerksom og konsentrert om navigeringen like før «Sleipner» traff Store Bloksa, og senere sank. Kapteinens forsvarer, advokat Per Magne Strandborg, mener det er helt andre årsaker til forliset som krevde 16 menneskeliv. Han går inn for full frifinnelse av kapteinen.

— Jeg kommer til å lansere min oppfatning av ulykkesårsaken allerede i dag, sier advokat Strandborg.

Hva den går ut på, vil han ikke ut med på forhånd.

Tre år etter

Først nærmere tre år etter forliset på det åpne og urene havstykket Sletta vil de strafferettslige sidene ved tragedien bli belyst. Den offentlige undersøkelseskommisjonen har tidligere slått fast at den sannsynlige ulykkesårsaken var feilnavigering.

Politiet ville tiltale både «Sleipner»-kaptein Sverre J. Hagland og overstyrmann Olav Skjetne for uaktsomt drap. Videre ville politiet ilegge HSD en bot på ca. tre millioner kroner. Riksadvokaten tok ut tiltale mot kapteinen etter en mildere paragraf i straffeloven. Hagland er tiltalt for «uaktsomt å ha forvoldt en sjøskade», mens overstyrmannen gikk fri. Samtidig ble det tatt ut tiltale mot HSD for brudd på flere internasjonale sikkerhetsforskrifter.

Hvis kapteinen blir kjent skyldig etter tiltalen, risikerer han fengsel i inntil tre år. HSD kan få en bot på flere millioner kroner.

Forsto ingenting

Både i politiavhør og under den offentlige høringen etter forliset, ga kapteinen uttrykk for at han ikke skjønte hvorfor «Sleipner» grunnstøtte og sank 26. november 1999.

— Det er det jeg ikke forstår, gjentok haugesunderen Hagland flere ganger under den offentlige høringen en liten måned etter ulykken.

— Han har grublet og grublet utallige ganger også etter høringen. Han har dannet seg en oppfatning av hva som kan ha skjedd. Den vil han presentere i retten, sier Haglands advokat, Per Magne Strandborg.

Det var tilfeldigheter som brakte Sverre J. Hagland om bord på «Sleipner» ulykkesdagen. Han var egentlig skipssjef på søsterfartøyet «Draupner», men hadde byttet vakt med en kollega den dagen tragedien inntraff.

Sentrale fyrlykter

To fyrlykter kommer til å bli sentrale i Sunnhordland tingrett på Leirvik. Kapteinen benyttet fyret på Ryvarden og Håskru lykt til å navigere etter i mørket ulykkeskvelden. Han var for øvrig lommekjent i dette farvannet.

Sverre J. Hagland har forklart at han først styrte etter fyret på Ryvarden.

— Jeg pleier å gå litt langt ut fra fyret, for å få rett kurs mot Håskru lykt, har han forklart.

Det gjorde han også ulykkeskvelden.

Hvitt lys

Da han kom inn i Håskrus hvite sektor (trygt farvann, hovedleden for større fartøyer), styrte han «Sleipner»s baug mot det hvite lyset fra denne lykten.

Det står også en lykt på Litla Bloksa, sørvest for Stora Bloksa som «Sleipner» traff. Kaptein Hagland har forklart at hadde øyekontakt med denne lykten, samtidig som han fulgte det hvite lyset fra Håskru.

— Jeg så aldri rødt lys (farlig farvann) fra Håskru. Det var hvitt lys hele tiden, har kaptein Hagland tidligere fortalt.

Hvis lykten på Håskru fungerte som den skulle, må «Sleipner» likevel ha befunnet seg i den røde sektoren i 15-20 sekunder - de uforklarlige sekundene før det smalt. Den tre måneder gamle hurtigbåten var ca. 140 meter for langt mot vest da den grunnstøtte.

Blindsone?

Lykten på Håskru ble grundig undersøkt av Kystverket etter forliset, uten at det ble funnet noe unormalt. Likevel ble det påpekt at rød sektor ble merkbart svakere i et område på 75 meter - fra 190 meter til 115 meter - tvers av Store Bloksa. Dette skyldes sprossene på lykten, men beskrives likevel som normalt i rapporten fra Kystverket. Rapporten peker videre på at Store Bloksa ligger innenfor rød sektor med god margin. Spørsmålet er likevel om kaptein Hagland kan ha blitt lurt av en mulig blindsone. Undersøkelseskommisjonen la til grunn at egenskaper ved Håskru lykt ikke påvirket navigeringen.

Det kan godt tenkes at det er en slik blindsone advokat Per Magne Strandborg vil trekke frem som mulig ulykkesårsak. Strandborg bekrefter at Hagland i retten vil holde fast ved det han tidligere har forklart om navigeringen forut for grunnstøtingen.

For seint

Sverre J. Hagland ble først oppmerksom på at «Sleipner» var ute av kurs da overstyrmann Olav Skjetne ropte «no går du på Blokso». Da var det for seint. Kapteinen slo motorene i revers og la rorene mot babord. Likevel braste «Sleipner» på Store Bloksa i nesten full fart, 35 knop.

Det eneste Haglands advokat på forhånd vil si om forsvarets strategi, er at han ikke vil gjøre noe forsøk på å skyve skyld over på den andre navigatøren ulykkeskvelden, overstyrmann Olav Skjetne.