KJERSTI MJØR

«Flerkulturell» er bare fornavnet i det vesle klasserommet på Nygård skole. På pultene sitter barn fra så forskjellige land som Liberia, Polen, Portugal, Spania og Irak. Noen elever har gått her bare noen uker, andre i et halvt år.

Mange kunne ikke et ord norsk da de begynte. Men lyden av en snorkende far på tv-en er ikke vanskelig å forstå.

ý Hvor er pappaen til Albert Åberg, hvisker lærer Arnfinn Olsen.

ý Han sover, hviskes det unisont tilbake fra de tjue 3.— og 4.-klassingene.

Lang erfaring

Elevene her inne er barn av EU-borgere og flyktninger, utenlandske studenter og innvandrere. Nygård er deres første møte med en norsk skole, og her går de i et år før de begynner på «hjemmeskolen».

På Nygård får de både norskundervisning og fagopplæring på morsmålet. At elever fra alle bydeler går på én og samme skole i Bergen, gjør det enklere å organisere undervisningen.

ý Istedenfor å ha én elev med persisk i Åsane og én i Ytrebygda, kan vi samle ressursene her, forklarer undervisningsin-spektør Berit Crisan til BT.

Inviterer til nettverk

Nygård har lang erfaring med tospråklig opplæring for minoriteter, og er en av tre skoler i Bergen og Fjell som er utpekt som såkalte fokusskoler. Det betyr at de skal samarbeide med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Stikkord: Faglig løft i den flerkulturelle skolen.

ý For oss innebærer dette å dele vår kompetanse med andre grunnskoler i Bergen. Men håpet er selvsagt at utvekslingen av erfaring skal gå begge veier.

Nygård skole har nå invitert 23 grunnskoler i Bergen til å delta i et nettverk om opplæring av språklige minoriteter.

ý For oss er det viktig at denne opplæringen blir satt på dagsordenen, og at vanlige grunnskoler jobber mer målrettet i forhold til minoriteter og minoritetsspråk, sier Crisan.