— Vi driver og regner på dette nå, men vi har tjent godt med penger.

Slangeutstillingen ble laget av det italienske firmaet Asklepios. Slangene ble leiet av Akvariet. Selve kontrakten har Ekeli sett først etter at Stig Sægrov sluttet som direktør.

— Utstillingen ble en utrolig suksess og trakk mange ekstra besøkende, ikke bare i Bergen, men også i forbindelse med turneen.

Utstillingen ble satt opp både i Oslo, Gjøvik og Trondheim. Noe som ga akvariet store ekstra inntekter. Men i Trondheim oppdaget Direktoratet for naturforvaltning at slangene var tatt inn i landet uten tillatelse. Det rullet opp saken som til slutt førte til direktør Stig Sægrovs avgang.

Regnskogutstillingen har ikke vært den samme suksessen så langt. Det er ennå ikke klart for akvariets nåværende ledelse hvem som eier dyrene i utstillingen. Det fremgår ikke tydelig av de kontrakter som er inngått med Asklepios.

— Vi har brutt kontakten med Asklepios, sier Ekeli.

Det er ennå uvisst om akvariet får beholde de ulovlige dyrene som er kommet til landet i forbindelse med regnskogutstillingen. Det er det opp til Direktoratet for naturforvaltning å avgjøre. Utstillingen skal i utgangspunktet stå til februar neste år.