Fra 9. juli 2012 til 3. november 2013 leverte han inn meldekort på at han hadde arbeidet 239 timer i et firma. Opplysningene på meldekortene førte til at han fikk utbetalt 362.966 kroner. I perioden hadde mannen jobbet langt mer, nemlig 1758 timer, og han hadde dermed ikke krav på pengene han fikk utbetalt.

Alkoholproblem

Nylig møtte han i Bergen tingrett og tilsto trygdesvindelen. I retten opplyste han at han hadde en årsinntekt på 600.000 kroner.

Av dommen fremgår det at han er dømt for trygdebedrageri for flere år siden. Retten mener trygdesvindelen har sammenheng med at mannen har et langvarig alkoholproblem. Hans helsetilstand var også tema under rettsmøtet.

En måned betinget

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved trygdebedragerier i denne størrelsesorden. Det skal derfor reageres med ubetinget fengselsstraff med mindre det foreligger helt spesielle forhold», heter det i dommen. Han er dømt til fem måneder fengsel, men en måned gjøres betinget.

Det betyr at han må sone fire måneder hvis han ikke begår nye kriminalitet.