Rederiet utgjøres i praksis av rederbrødrene Hans Peter og Rolf Westfal-Larsen i Bergen.

Beregninger Bergens Tidende har foretatt viser at Westfal-Larsen har tjent rundt 20 millioner dollar, såfremt salgssummen for skipet ligger i området 60 millioner dollar som flere skipsmeklerrapporter hevder. Kjøpesummen skal ha vært ca. 40 millioner dollar. Gevinsten på 20 millioner dollar utgjør rundt regnet 150 millioner kroner.

Rederiet ønsker ikke å kommentere salget. Faktisk vil de ikke engang bekrefte at skipet er solgt. BT får imidlertid bekreftet salget fra annet hold.

Westfal-Larsen & Co. AS overtok MT «Nordanger» i 2001 fra et svensk rederi eid av det finske statsoljeselskapet Nesta Oil Oy. Det het da MT «Baltic Flame». Skipet er bygget i 1992 ved Hyundaiverftet i Sør-Korea. Det er på 59.421 dødvekttonn (76.644 kubikkmeter) og av typen LPG-tanker.

Det er rederiets og bergensflåtens eneste gasstanker.

I tillegg til salgsgevinsten har skipet til dels tjent gode penger i markedet, så prosjektet, som i sin tid ble realisert av daværende administrerende direktør Tore Jakobsen (nå direktør hos Odfjell ASA) må sies å ha vært av den gullkantede typen.

Ved siden av sitt engasjement i Star Shipping gjennom Westfal-Larsen familiens Singapore-rederi Masterbulk, er det nå kun produkttank/kjemikalier som er bergensrederiets satsingsområde. De eier tre seilende i vel 40.000 dødvekttonns størrelsen og har seks nybyggingskontrakter på 46.000 tonnere. BT kjenner til at rederiet arbeider med sikte på å økte den seilende flåten av slike skip utover dagens tonnasje ved innkjøp av eksisterende tonnasje.