• Hog Riders må gjerne føle seg forfulgt, men vi må gjøre jobben vår, sier Tore Salvesen.

Politiinspektøren ved Bergen Vest politistasjon er helt åpen på at de bruker de metoder politiet har tilgjengelige for å overvåke motorsykkelklubben Hog Riders.

Kriminell organisasjon

— De trafikkontrollene dere har utenfor klubbhuset, er de en del av denne overvåkingen?

— Ja, poenget er at vi hele tiden har vært åpne med klubben. Budskapet er klart: Så lenge dere befinner dere i Kjøkkelvik, så vil vi følge med dere. Dette vet de om, og trafikkontrollene er et åpent virkemiddel, sier Salvesen.

- Hva er grunnen til at politiet følger så sterkt med på motorsykkelmiljøet?

— For Hog Riders sin del er det deres tette bånd opp mot Hells Angels. Hells Angels er anerkjent både av nasjonale og internasjonale myndigheter som en kriminell organisasjon, sier Salvesen.

Han mener at Hog Riders er en enprosentklubb, selv om medlemmene selv motsetter seg denne merkelappen.

— Jeg har selv sett dette på trykk på deres egen hjemmeside tidligere. Klart politiet har som oppgave å følge med på slike grupperinger, sier Salvesen.

Ungdommens synder?

- Hvilken type konkrete kriminelle forhold har dere på de rundt 20 personene som er medlemmer av Hog Riders?

— Dette ønsker jeg ikke å uttale meg om.

— Hva er årsaken til at dere ikke ønsker at de skal få skjenkebevilling på festene sine?

— Fordi vi mener begrunnelsen deres for å søke skjenkebevilling ikke er reell. De inviterer gjerne til fest og julebord, men når vi tidligere har kontrollert dette, har det vist seg at personer relatert til andre MC-klubber i Norge og Skandinavia har møtt opp i stedet, sier Salvesen.

- Klubben sier at flere av de som står på gjestelistene og som dere mener har rulleblad, blir belastet med gamle forhold fra ungdommen. Hva har du å si til det?

— Jeg kan ikke kommentere tallene utover at det er en kjensgjerning at 52 av gjestene til sammen hadde 442 saker på seg. Og, dette er ikke saker fra ungdommen. De har ingen interesse for oss, sier Salvesen.