— Det er merkelig at fastleger mottar tilskudd for pasienter de ikke har, sier Stig Solbakken.

Som medlem av pårørenderådet ved Bergen Røde Kors sykehjem ønsker han å få satt saken på den politiske dagsorden.

Strykes aldri

Fastlegene mottar i dag et årlig honorar på 326 kroner for hver pasient som de har på listen sin. Flytter pasienten på institusjon, blir hun eller han ikke strøket fra fastlegelisten selv om fastlegen i praksis ikke ser henne mer.

I alt er det ca. 40 000 personer som bor på sykehjem her til lands. Samlet mottar landets fastleger et pasienttilskudd på ca 13 millioner kroner for disse pasientene.

— Det hadde vært mer naturlig om dette beløpet hadde gått til å styrke legetjenesten på sykehjemmene, mener Solbakken.

Det sammen mener forskningssjefen i Rehab-Nor, Øivind Lorentsen. I fjor laget han en forskningsrapport på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

I rapporten anbefalte han at heldøgnsinstitusjoner bør engasjere faste sykehjemsleger og at alle pasienter som er fast innlagt på institusjon bør fjernes fra fastlegelistene.

Men Sosial- og helsedirektoratet har ikke fulgt opp rapporten.

- Arbeid likevel

Det er også Gunnar Ramstads oppfatning. Han er leder i Hordaland legeforening. Han har egen fastlegepraksis i Fana og bekrefter at han aldri ser de av pasientene sine som bor på sykehjem. Likevel får han pasienttilskudd for dem.

— Men det vil være for enkelt å stryke dem fra listen, sier han.

— I dag skjer det ikke rent sjelden at pasienter blir skrevet inn og ut av sykehjem flere ganger. Det skjer også at de pårørende henvender seg til oss. Det er absolutt ikke riktig å si at disse pasientene representerer en ren nettoinntekt for oss, hevder han.

Han legger til at spørsmålet om tilskuddet til sykehjemspasienter ble grundig drøftet med helsemyndighetene da fastlegeordningen ble innført i 2001.

— Siden har det vært en ikke-sak, sier Ramstad.

Han mener det er andre virkemidler som må til for å styrke legetjenesten på sykehjem.

— Sykehjemslegene må lønnes som sykehusleger. Dessuten bør sykehjemsmedisin innføres som egen spesialitet. Det vil bedre rekrutteringen, mener han.

FAKSIMILE: BT søndag 6. mai.