Barnehagene får nemlig utbetalt høyere driftstilskudd for barn under tre år. Med «treårstrikset» får barnehagene betalt for toåringer, men putter dem i samme gruppe som eldre barn for å fylle opp barnehagene og få ut mer penger.

— Treårstrikset? Ja, det kjenner vi godt til, sier leder for Utdanningsforbundet Bergen seksjon barnehage, Åse Opheim.

En toåring er et «lite barn» til sommeren det året de fyller tre. En treåring er et «stort barn». Store barn gir færre kroner enn et lite, men krever lavere bemanning og færre kvadratmeter. Det åpner for muligheter, og det er her det såkalte treårstrikset slår inn.

I flere barnehager blir nemlig toåringer definert som treåringer fra 1. januar det året de fyller tre. Det innebærer at et barn som fyller tre år 10. desember, plasseres i storbarnsavdeling allerede fra 1. januar, to år og tre uker gammel. Dermed får barnehagene betalt for toåringer, men bruker ressurser som om de var treåringer.

— Vi hører mer og mer om det. Det er ganske utrolig at det er så utbredt. Vi mener at det er uetisk, sier Åse Opheim.

Flere barn pr. voksen

— Vår barnehageeier sier at tilskuddsordningen er så dårlig at vi tvinges til å gjøre det på denne måten, sier Elin Vik, styrer for Vappus Ladegården barnehage.

Sammen med seks andre barnehagestyrere for Vappus-barnehager i Bergen roper hun nå varsku om en stadig lavere bemanning i barnehagene. De har fått beskjed fra sine eiere om å ta i bruk «treårstrikset» fra nyttår. Mangel på et fast krav om tilstrekkelig bemanning og bruk av det de kaller «treårstrikset» gjør at antall barn øker uten at det blir flere voksne til å ta seg av barna.

— Dette er blitt presset inn i barnehagene de siste årene. Det er blitt for trangt for barna i barnehagene våre. Vi strekker oss og strekker oss. Nå er vi i ferd med å forstrekke oss, sier Vik.

Bare i Ladegården barnehage er det blitt syv flere barn de siste årene. Fra nyttår kommer ytterligere fire barn som følge av treårstrikset, forteller Vik. Totalt elleve barn uten at det er blitt flere voksne til å ta seg av dem.

Bemanningsnorm

Det finnes en statlig norm for antall barn pr. pedagog, men ikke for antall voksne pr. barn. I Bergen ble den kommunale bemanningsnormen fjernet gjennom kutt i barnehagebudsjettet for 2009. Den var én voksen på tre småbarn og én voksen på seks store barn.

— Hadde vi hatt en bemanningsnorm som regulerte dette, hadde ingen diskutert «treårstrikset», sier Liv Engebretsen, leder for Vappus Midtbygda.

— Eneste argument for dette må være økonomi. Det gir ekstra inntekter. Samtidig ønsker kommunen flere barn inn i barnehagene for å sikre flest mulig plasser. Vi er presset.

Bortfallet av bemanningsnormen har allerede gjort at det er flere barn pr. voksen i bergensbarnehagene. Nå vil det bli enda flere. Det er ikke forsvarlig, mener barnehagestyrerne.

— Vi ønsker å drive et godt pedagogisk tilbud. Vi vil ikke bare oppbevare. Tenk deg å ha fire ettåringer på gulvet som du har ansvaret for. Det er ikke lett å gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de trenger. Det er det dette handler om, sier Ragnhild Fosse, leder for Vappus Øvre Sædal.

Også kommunale

Administrerende direktør Cathrine Haugen i Vappusbarnehagene sier endringen er en tilpasning til hvordan de fleste private aktører gjør det.

Fra nyttår vil barn som blir tre år første halvår regnes som treåringer. Haugen sier dette gjør at barnehagene kan ha to inntak i året.

— Det er en stor fordel for foreldre med barn som ikke fikk plass i høstens opptak, sier hun.

Hun bekrefter at det er tilskuddsregelverket som tvinger dette frem.

— Vi får ikke fullfinansiert driften vår. Vi er bare sikret 91 prosent av det de kommunale barnehagene får, og er ikke likebehandlet. Vappus har drevet barnehager i over 60 år, og har mange av de små nærmiljøbarnehagene. Det er en kjensgjerning at de små barnehagene har det tøffere økonomisk enn de store, sier Haugen.

- Helt legitimt

— Går endringen ut over barna?

— Hvis vi hadde ment at det ikke var forsvarlig, hadde vi ikke gjennomført det. Vi tar de som fyller tre første halvår, og mener det er helt legitimt å gjøre og at det gir et godt tilbud til barna som går i barnehagen, sier Vappus-direktøren.

Styrerne som står frem er alle fra Vappus-barnehager. Men ifølge Utdanningsforbundet er treårstrikset praksis mange steder, også i kommunale barnehager.

— Vi hadde en undersøkelse blant tilfeldig utvalgte barnehager i mai. Av 13 kommunale barnehager var det fem som hadde 1. januar som telledato for treåringer, sier Åse Opheim.

— Det er også gitt beskjed fra Bergen kommune at det er opp til den enkelte styrer å vurdere telledato ut fra budsjettet.

Hva mener du om bemanningen i barnehagene i Bergen? Si din mening under!

OMSORG OG SIKKERHET: Det er ikke bare omsorgen for barna som svekkes med svekket bemanning, mener barnehagestyrerne. - Det handler også om sikkerhet, sier Frode Fjelberg (til høyre), styrer for Vappus Varden. Fra venstre: Signe-Lise Lagestrand (Vappus Erleveien), Liv Engebregtsen (Vappus Midtbygda), Lilly Korsvold (Vappus Ospeli), Elin Vik (Vappus Ladegården), Nina Solberg (Vappus Øyrane), Ragnhild Fosse (Vappus Øvre Sædal) og Frode Fjeldberg (Vappus Varden).
EIRIK BREKKE