et opplyste finansbyråd Christine B. Meyer i forrige møte i finanskomiteen, på spørsmål fra Ove Sverre Bjørdal (Sp). Det meste av pengene kommer fra serveringsvirksomhet, og inntektene har økt etter at stadig flere fortau og plasser er pusset opp og utvidet, sa Meyer. Grønn etat alene har inntekter på 1,6 millioner kroner.