38 millioner kroner. Så mye sitter Rieber & Søn igjen med etter andre kvartal før de betaler sine skatter.

– Det er særlig hyggelig at vi ser en positiv resultatfremgang i Sentral— og Øst-Europa, sier konsernsjef Patrik Andersson, ifølge en pressemelding.

Næringsmiddelkonsernet med hovedkontor på Nøstet i Bergen økte i andre kvartal omsetningen med 3,5 prosent, til 1,26 milliarder kroner.

Merker krisen

Til tross for økt salg er resultatet 22 prosent dårligere enn i samme periode i fjor.

«Rieber & Søn Food Service er negativt påvirket av økonomiske nedgangstider», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Svakere valuta i Norge, Tsjekkia og Polen reduserer resultatet, ettersom det øker kostnadene ved innkjøp av råvarer og emballasje i euro og dollar.

Kraftig slankekur

Tidligere i år annonserte Rieber & Søn at de er i gang med et kostnadsprogram som fra 2012 skal gi årlige resultatforbedringer på 400 millioner kroner.

Foreløpig har kostnadene ved å sette i gang spareprogrammet vært like høye som gevinstene.

– Fremdriften i programmet går som planlagt, og vi kommer til å fortelle om større positive effekter ved neste kvartalspresentasjon, sier Patrik Andersson, ifølge pressemeldingen.

Kvartalsresultat / Rieber & Søn AS*

2. kv. -09 2. kv. -08
Salgsinntekter 1255 1213
Driftsresultat (EBIT) 55 61
Resultat før skatt 38 49
  • tall i millioner kroner