— Vi har kommet frem til at i dag tar vi inn for mye penger i gebyrer. Målet vårt er at vi skal gå i balanse, sier Anita Heggholmen, komitéleder for plan og utvikling.

Heggholmen sier til VestNytt at komiteen er klar for å redusere gebyrene allerede fra neste år, men hun er usikker på om de rekker å få det med i budsjettet.

— Vi kommer til å trenge litt hjelp fra administrasjonen, sier hun.