Forslaget kommer i forbindelse med frivillighetsmeldingen som regjeringen legger frem i dag.

46 millioner til Hordaland

— Når man i fremtiden spiller Lotto eller andre spill, kan man velge å gi fem prosent av sin innsats til en forening, frivillig organisasjon eller klubb. Hvem som får pengene velger man ut ifra en liste over organisasjoner, sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder i oppvekst- og idrettskomiteen, Pål Hafstad Thorsen.

Fredrik Dahl, som til daglig betjener tippere i Mix-kiosken på BT-hjørnet liker forslaget.

— Hvem vil du gi dine fem prosent til?

— Det må bli Redd Barna.

Nyordningen omfatter alle Norsk Tippings spill, utenom Flax og Extra. Målet er i følge Thorsen å rette opp noe av det økonomiske tapet kultur- og idrettslivet led da spillemaskinene forsvant 1. juli.

Går man ut ifra fjorårets omsetningstall for Hordaland ville fylkets innbyggere potensielt kunne gi nærmere 46 millioner. Sogn og Fjordanes innbyggere kunne gitt ca 11,5 millioner.

— Her får man mulighet til å gi direkte tilskudd til sitt favorittlag eller favorittforening. I tillegg løser man litt på snippen i forhold til at man ikke må gå tunge søknadsrunder gjennom kommune og stat, sier Thorsen.

Pengene går til «grasrota»

Departementet utarbeider i disse dager, i samarbeid med den frivillige sektoren, listen over organisasjoner som man skal kunne velge mellom. Det som er klart er imidlertid at pengene trolig bare vil tilfalle grasrota.

— Utgangspunktet er at toppklubber skal utelukkes, sier Thorsen.

Man kan også la være å gi disse fem prosentene. Da vil pengene fordeles på vanlig måte gjennom Norsk Tippings system, med 50 prosent til idrett og 50 prosent til kultur. Støtte til lokale lag betyr mindre igjen til fordeling. Kulturdepartementet avviser at dette er å gi med den ene hånden og ta med den andre.

— Vi tror dette vil føre til at flere vil spille. For selv om man taper, så vet man at pengene vil gå til de lokale lagene, sier statssekretær i Kulturdepartementet Halvard Ingebrigtsen.

Før ordningen settes i verk, må den vedtas av regjeringen og man må få en lovendring i forhold til fordeling av overskuddet til Norsk Tipping. Dette vil ifølge Ingebrigtsen ikke by på noen problemer. Målet er å innføre ordningen så raskt som mulig, senest 1. januar 2009.

REDD BARNA. - Jeg vil gi mine fem prosent til Redd Barna, sier Fredrik Dahl, som betjener tippere i Mix-kiosken på BT-hjørnet.
Dolmen, Siv