Det er en tingrettsdommer i Bergen som risikerer å miste arbeidet, skriver VG. Ifølge avisen mener både Domstoladministrasjonen og lederen for Bergen tingrett at tingrettsdommeren er uskikket.

«Det er grunn til å stille spørsmål ved rettssikkerheten til partene under hans administrering av sakene», slår Domstoladministrasjonen fast overfor Justisdepartementet.

Striden har ifølge VG pågått i flere år i Bergen tingrett. Saken toppet seg i fjor høst da dommeren endte opp i en fysisk brudulje med sin egen avdelingssjef. Episoden ble fanget opp av overvåkingskameraene på tinghuset.

Justisdepartementet har nå bedt tingrettsdommeren om å uttale seg om fakta i saken.

Dommeren sier selv til VG at anklagene mot ham ikke er korrekte. Han er fortsatt i arbeid i Bergen tingrett.

TINGHUSET: En dommer i Bergen risikerer å få sparken.
BERGENS TIDENDE