Dommerne i Gulating lagmannsrett nekter å bruke hoteller som rettssaler. Som BT skrev i går fører dommernekten til at flere straffesaker er utsatt. Ved å utsette ankebehandlingen av Hylkje-saken til mars neste år, bryter Gulating loven.

Tingrettene klarer det Gulating lagmannsrett ikke gjør. Både Sogn, Fjordane og Sunnhordland tingrett benytter seg av lånte lokaler.

— Vellykket med hotell

— Vi gjør nok det ja. De to rettssalene vi har blir for små i store rettssaker. Da må vi ut på bygden og låne, sier sorenskriver Knut Gramstad i Sunnhordland tingrett.

Bruken av leide lokaler er uproblematisk, ifølge Gramstad.

— Det har gått veldig fint. Hotellene har faciliteter som er fine å kombinere med rettssak. Det er rom for aktører og involverte parter, med muligheter for servering.

Tingretten har benyttet seg av alt fra turnhaller, hoteller og Frelsesarmeens lokaler for å holde rettssaker.

Også i Sogn tingrett tilpasser man seg så godt man kan.

— Vi bruker leide lokaler fra tid til annen. Da er vi i kommunehus eller bygdehus. Bortsett fra et lite problem med å knytte seg til det interne datasystemet, fungerer det bra, sier sorenskriver Harald Hjermann i Sogn Tingrett.

- Spesielle hensyn

— Hvorfor er det så vanskelig for dere å benytte hoteller når tingrettene klarer det?

— Så vidt jeg kjenner til er det ingen tingretter som bruker hoteller i det omfanget vi gjør. En og annen sak er greit, men ikke som er permanent situasjon, sier førstelagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett.

Han mener man ikke kan sammenligne lagmannsretten med tingrettene.

— Dette er lagrettssaker av alvorlig karakter, og da er det spesielle hensyn man må ta i forhold til de involverte, sier Fjeld.

- Haster med penger

Tor Erling Staff, forsvareren til drapsdømte Rune Pedersen, mener det er viktigere at saken blir behandlet, enn hvor det skjer. Dersom Gulating lagmannsrett ikke finner en løsning, vil han ta saken opp med domstolsadministrasjonen.

— Beramming bestemmer domstolene suverent selv. Det har ikke vi kompetanse til å overprøve, sier informasjonsdirektør Erling Moe i domstolsadministrasjonen.

Moe har forståelse for at dommerne ønsker å gjennomføre rettssakene på en ordentlig og sikker måte.

— Da er tinghuset det beste, ikke rundt på tilfeldige lokaler på byen.

Domstoladministrasjonen har tidligere poengtert at det haster å få på plass bevillinger til nybygget for Gulating.

— Denne saken understreker ytterlige behovet for det. Dette er et politisk ansvar, sier Moe.

Statsbygg finner ikke lokale

Regiondirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg, har ikke noe lokale på hånden til Bergen Tinghus i påvente av nytt bygg.

— Vi har kontaktet eiendomsmeglerne i byen for å finne lokaler, uten å lykkes. Lagmannsretten ønsker seg lokaler sentralt i sentrum, det gjør det vanskeligere, sier Nævdal.

I neste uke vil han kontakte Rune Fjeld for å drøfte lokalsituasjonen

  • Skal vi gå videre må vi finne originale og utradisjonelle løsninger. Det må gjøres en del investeringer for at lokaler skal bli operative, sier Nævdal.
Paul S. Amundsen