Torsdag bestemte Fjordane tingrett at Statnetts utbygging mellom Ørskog og Sogndal fremdeles skal holdes unna Sørdalen. Retten opprettholder avgjørelsen om oppsettende virkning.

Resten av Ørskog-Sogndal-arbeidet fortsetter som normalt.

— Alvorlig

— Statnett ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått. Vi kan allerede nå slå fast at denne kjennelsen vil få konsekvenser for forsyningssikkerheten til Midt-Norge og småkraftaktørene i Sogn og Fjordane. Vi vil måtte bruke litt tid på å gå gjennom kjennelsen og kartlegge situasjonen før vi kan si med sikkerhet hva som blir de konkrete følgene for fremdrift og økonomi i prosjektet, sier Statnett i en pressemelding.

En av grunneierne, Ole Johnny Myklebust Elde, sier til BT at avgjørelsen er positiv.

— Det er på høy tid at ingretten setter foten ned. Det burde de gjort første gang saken ble behandlet, sier Elde.

Han føyer til:

— Staten bygger en gigantisk linje på grunnlag av tingrettsdommer; det mener jeg blir helt feil.

- Parodi

Selv om den ferske dommen kun gjelder en begrenset del av området, sier Elde at de er glade for å nå frem.

— Deter nesten en parodi hele greia, det som forvaltningen og politikerne har hattfor seg her. Det bør få konsekvenser etter hvert, sier Elde.

Prosjektet ble stanset i 2014, da Gulating lagmannsrett besluttet at Olje— og energidepartementet hadde vedtatt trasé på feilaktig grunnlag.Resten av arbeidet med traseen fortsetter som normalt.

— Men vi kjemper videre. Regjeringen burdestoppet opp med en gang vi vant frem i Gulating, men de bare overser oss. Vi godtarikke sånne korrupte prosesser, som alt fra konsesjonsrunden til klagebehandlingen har vært. Deter bare ikke på tale, avslutter grunneier Elde.