Nå må en 60-årig underslagstiltalt mann vente til utpå nyåret med å få saken behandlet. Årsaken er at Bergen tingrett hadde plukket ut en meddommer som jobber i Bergen kommune, samme arbeidsgiver som 60-åringen skal ha underslått penger fra.

— Dette er svært uheldig, sier aktor Anders Johnsen.

— En kjempeblemme fra tingrettens side, tilføyer 60-åringens forsvarer Aage Mjeldheim.

Forvirring

Aktor og forsvarer var enige i at meddommer Synnøve Myklebust måtte erklæres inhabil. Hun jobber i Bergen kommune, det gjorde også 60-åringen. Han er tiltalt for underslag eller forsøk på underslag av varer til en verdi av 710.000 kroner. Regningene skal han ha sendt til nettopp Bergen kommune.

Myklebust gjorde selv retten oppmerksom på den mulige habilitetskonflikten da rettsmøtet startet. Etter en kort rådslagning kom retten til at en ny meddommer måtte oppnevnes. Dermed ble saken utsatt til over nyttår.

Myklebust ble oppringt i forrige uke med spørsmål om hun kunne steppe inn som meddommer. Det skjedde etter at meddommeren som først ble plukket ut av tingretten, også viste seg å ha Bergen kommune som arbeidsgiver.

Tingrettens ansatte stilte Myklebust et kontrollspørsmål for å forsikre seg om at hun ikke hadde en jobb som gjorde henne inhabil. Da ble det kluss. Den tiltalte mannen har jobbet i helse- og omsorgssektoren i Bergen. Det kan synes som om tingretten trodde han jobbet i det statlige helsevesenet:

— De spurte om jeg jobbet i Helse Vest. Det svarte jeg at jeg ikke gjorde, sa Myklebust i retten.

Overfor bt.no forteller Myklebust at hun også oppga Bergen kommune som sin arbeidsgiver.

Bildekk og kjøleboks Før spørsmålet om inhabilitet dukket opp, erkjente 60-åringen delvis straffskyld. Han vedgikk at han urettmessig hadde sendt regninger for til sammen 240.000 kroner til Bergen kommune.

Men han nektet for de to alvorligste tiltalepunktene, underslag av to biler til en samlet verdi av 401.000 kroner.

Ifølge tiltalen er dette noen av sakene han skal ha kjøpt til seg selv:

  • En Fiat Stilo og en Mitsubishi Pajero, begge brukt. Pris totalt: 401.000 kroner. Erkjenner ikke straffskyld.
  • Bilutstyr, blant annet en kjøleboks og en del dekk, for til sammen nesten 80.000 kroner. Kjøleboksen har han erkjent straffskyld for, ikke dekkene.
  • Tele- og datautstyr for ca. 165.000 kroner. Dette vedgår 60-åringen straffskyld for.
  • I tillegg fikk kommunen fakturaer på 56.000 kroner fra Bohus og 27.000 kroner fra to bilutleiefirma. Bohus-regningene vedgår han straffskyld for.Forventer erstatningskrav

Før kommunen oppdaget hva som hadde skjedd, hadde de betalt 16 fakturaer. Ifølge tiltalen skal mannen ha sendt 26 fakturaer urettmessig til Bergen kommune.

Summen av fakturaene som allerede var betalt, utgjorde 419.000 kroner. Bergen kommune vil etter alt å dømme kreve dette erstattet av 60-åringen.

Mannen hadde en stilling der han hadde ansvar for bilholdet til en kommunal tjeneste. Han hadde blant annet fullmakt til å ta ut bilrekvisita fra leverandører.

Han ble avskjediget i august i fjor.

PS: Den andre meddommeren protesterte ingen på, klimaforsker og nylig Nobel-prisvinner Eystein Jansen fra Bjerknessenteret.

Christian Lura