21-åringen var tiltalt for å ha slått ned og sparket en mann i Bergen sentrum i februar i år. Bergen tingrett slo fast at mannen var skyldig, men det var da spørsmålet om straff kom opp, at det begynte å gå i ball.

Var syv måneder fengsel passende, eller burde 21-åringen sone i åtte måneder?

FEIL I DOMMEN: En dom avsagt i Bergen tingrett er opphevet etter at dommen inneholdt feil straff.
ODD MEHUS

I dommen som forsvarer Knut Harald Braathen fikk tilsendt, het det at mannen skulle ha syv måneder fengsel. Den var avsagt 25. september. En ny dom ble avsagt 18. oktober. Der fikk 21-åringen åtte måneder.

— Jeg vet ikke hva jeg skal tro og har heldigvis aldri opplevd lignende. Det er ikke slik man forventer av domstolen. Jeg har fått en dom som er stemplet og underskrevet av tre dommere. Der står det at straffen er syv måneder. Min klient får en dom der det står at han skal sone åtte måneder, sier Knut Harald Braathen, forsvarer for 21-åringen.

Dommeren legger seg flat

Han anket dommen og fikk medhold i Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten ser det slik at det ble avsagt en dom 25. september «riktignok med mangelfulle domsgrunner og med en annen slutning enn den dommerne var enige om.»

-Jeg kan bare beklage overfor tiltalte og tar lagmannsrettens opphevelse til etterretning, sier tingrettsdommer Anne Horn.

I et brev skriver hun at dokumentet som ble oversendt ikke var dommen. Feilen oppsto ved at dommen ble forbyttet på dommerens kontor med et domsutkast som lå på samme skriver.

— Men tre dommere har signert på dokumentet. Man må jo kunne forvente at de leser det de skriver under på. Domstolen er helt avhengig av tillit. Det er der konflikter løses. Folk går til retten i den tro at man skal behandles rettferdig. Denne typen alvorlige saksbehandlingsfeil er svært uheldig, sier Braathen.

Kan leve med en skrivefeil

I dommen han fikk tilsendt står følgende setning: «Når det gjelder skadefølgene finner retten at».

— Setningen er ufullstendig og meningsløs. Domstolen er sikkert presset på tid, og jeg kan leve med en skrivefeil eller to innimellom, men vi må kunne forvente at dommer som avsies, er logiske og forståelige, sier Braathen.

Dommen ble anket på en rekke punkter. Ifølge advokaten påpekte han i anken at han hadde fått en dom med annen straff enn det hans klient hadde fått.

— Deretter «rettet» dommeren dommen uten at saksbehandlingsreglene for retting av dom ble fulgt. Jeg hadde også forventet bedre kommunikasjon fra domstolen i forbindelse med forsøk på retting av dommen fordi det fremgår av Straffeprosessloven at begge parter skal uttale seg før en dom rettes, sier Braathen.

Første i sitt slag

Lagmannsretten mener forvekslingen ikke kan føre til «at det dokumentet dommerne «egentlig» var enige om, må være å forstå som den korrekte dommen til erstatning for den dommen som faktisk ble avsagt. Spørsmålet kan ikke sees å ha vært oppe til behandling av Høyesterett, og er, så vidt lagmannsretten kan se, heller ikke behandlet i juridisk teori, men en slik løsning ville være uheldig og føre til stor usikkerhet. Dersom «feil» dom avsies, er det i stedet spørsmål om feilene kan rettes opp med hjemmel i Straffeprosessloven», skriver lagmannsretten.

Den slår fast at det er den første dommen fra 25. september som blir stående og er enig med Braathen i at retten er bundet av sin avgjørelse når dom er avsagt.

Fornøyd med anke

Etter dette kan dommen kun oppheves av en ny domstol. Derfor kan ikke tingretten oppheve dommen fra 25. september og avsi «ny» dom 18. oktober, slår lagmannsretten fast. Det er kun en overordnet domstol som kan gjøre dette.

Under tvil opphever retten også hovedforhandlingen av hensyn til tiltalte. Han bør få ny rettssak for å være sikker på at han får en rettferdig behandling, slår lagmannsretten fast.

— Jeg er fornøyd med at Gulating lagmannsrett tok min anke til følge. Nå blir det ny rettssak, sier advokat Knut Harald Braathen.