— Jeg tenkte at hvis ikke jeg gjør noe, gjør ingen noe. Det var viktig å få henne ut av isolasjonen, ut i samfunnet.

Det sier «Siri», venninne og støttespiller. Uten henne og et par andre kvinner i bygden er det ikke sikkert det hadde gått så bra med filippinske «Tina».

Å skaffe seg et nettverk er alfa og omega for utenlandske kvinner som kommer til Norge og havner i dårlige ekteskap. Uten venner og bekjente utenfor svigerfamilien, er sjansen stor for å bli isolert. Det viser forskning fra Hilde Lidèn ved Institutt for samfunnsforskning og Gunhild Thunem ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Fra kontor til kontor

«Tina» kom nygift fra Filippinene til en bygd på Vestlandet for tre år siden. Hun og mannen bodde flere kilometer fra naboer. Etter noen måneder fikk hun en deltidsjobb og begynte på norskkurs.

«Tina» kjente svært få på det lille stedet. Læreren på norskkurset var en av dem hun kunne ringe da mannen mishandlet henne etter kort tids ekteskap. Læreren kontaktet politiet, som kjørte henne til krisesenteret. Noen uker etter kom «Tina» tilbake til bygden.

Da stilte både kommunen og bekjente opp. Sosialkontoret skaffet henne leilighet, men uten noe å fylle dagene med ble «Tina» deprimert:

— Jeg var veldig ulykkelig. Det var vanskelig å sove.

Da tok «Siri» affære. Hun kjente den filippinske kvinnen via deltidsjobben, og forsto at ikke alt var som det skulle.

— Jeg kunne ikke la henne sitte hjemme alene uke etter uke.

«Siri» fulgte henne tilbake til sosialkontoret, og «Tina» fikk en ordning der hun mottok sosialstønad, men fikk jobbe. Ved hjelp av «Siri» og ansatte i kommunen fikk «Tina» også kontakt med advokat og psykolog.

- Vanskelig å få kontakt

«Det er vanskelig å bli integrert når en er isolert». Slik kommenterte en av kvinnene i Gunhild Thunems studie livet i Norge. Hun intervjuet ti filippinske kvinner som kom hit for å gifte seg.

Deres første mål var å skaffe seg jobb. Da fikk de bekjente, ble mindre økonomisk avhengig av mannen samtidig som de kunne sende penger hjem til familien på Filippinene.

— Et nettverk er viktig for å forebygge isolasjon, sier Thunem.

- Redde for å bry seg

Flere ganger inviterte «Siri» henne hjem. Men «Tina» sa nei. Hun kjente ikke «Siris» mann og var flau fordi hun snakket dårlig norsk. Hun var også redd for å bli misforstått, ville helst klare seg selv og ikke være til bry for noen.

En periode etter at «Tina» fikk barn holdt «Siri» seg bevisst i bakgrunnen.

— Da oppdaget jeg at hvis ikke jeg kontaktet henne, gjorde ingen det. Jeg kunne ikke la henne sitte alene hjemme i ukevis og bli sprø, sier «Siri».

— Det er ikke slik at hele bygden har stilt opp for henne. Vi er bare noen stykker.

Mange kvinner opplever at lokalsamfunnet snur ryggen til dem og ikke er interessert i å ta kontakt. «Siri» tror mange er redde for å trenge seg på og ikke ønsker å skape problemer for kvinnen.

Er ikke trygg

«Tina» har fått oppholdstillatelse på grunn av mishandling, men er fremdeles litt urolig for om hun får bli. Selv om advokaten har forsikret «Tina» om at hun får bli i Norge, er hun ikke helt trygg. Redselen for å bli kastet ut av landet vil ikke slippe taket.

— Du tenker fremdeles at du trenger enn mann, ikke sant? spør «Siri».

— Ja. Jeg lurer ofte på hvordan jeg og barnet skal klare oss alene, når jeg ikke har bil.

— Det du trenger er sertifikat og bil, sier «Siri».

Kilder: SSB. Krisesentersekretariatet