Fra dette skoleåret er timetallet i småskolen økt med fem timer. Antall timer i skolefritidsordningen (SFO) er dermed redusert tilsvarende.

Men byrådet vil ha samme betaling for SFO-tjenesten neste år, til tross for timereduksjonen. Avgiften vil være 1850 kroner i måneden for hel plass.

Avgiftsendringene i Bergen finner du her.

— Ikke lat som ingenting

— Dermed øker de de facto SFO-prisen med 20 prosent, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig til bt.no.

— Når skoledelen blir utvidet og SFO får færre timer, må en ned i betaling og i alle fall ikke late som det ikke har skjedd noe, legger Miljeteig til.

Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) sier at SFO-prisen ville blitt justert opp uten timereduksjonen.

— De samme ansatte skal være i SFO, de forsvinner ikke selv om de til en viss grad kan brukes oftere som støttelærere. Kostnadene til SFO vil opprettholdes i stor grad, sier Moltu til bt.no.

SFO skal prises etter selvkostprinsippet: Kommunen kan ikke ta inn mer penger enn det koster å drive tjenesten.

— Vi ligger langt under selvkost, vi kunne satt opp prisene ganske mye og fremdeles være innenfor grensen, sier Moltu.

- Historisk satsing

Moltu kaller 415 millioner kroner til satsing på vedlikehold i bergensskolen en historisk satsing.

— Nasjonalt sett er etterslepet på vedlikehold en av de største utfordringene. Det er derfor bra at vi viser vi har en plan og at vi gjør dette, til og med før regjeringen sier de likevel lar oss beholde de rentefrie lånene til vedlikehold, sier Moltu.

— Det er bra de tar igjen etterslepet. Men det er ikke bra at de dermed utsetter de planlagte nybyggene i skolen, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

SFO-KRITISK: Oddny Miljeteig (SV) mener byrådet prøver å skjule en SFO-økning.
Eirik Brekke (ARKIV)
IKKE RIKTIG: - Vi er langt under selvkost, sier skolebyråd Tomas Moltu.
Håvard Bjelland (ARKIV)