Etter det bt.no får opplyst er ikke mannen straffet tidligere.

Anmeldt og henlagt

Det første påståtte overgrepet fant sted hjemme hos en kvinne natt til lørdag 24. oktober 2009. Ved 02-tiden skal han ha hatt samleie med henne mens hun sov eller ikke var i stand til å gjøre motstand.

Året etter, natt til søndag 25. april 2010, skal han ha gjort det samme mot en annen kvinne. Denne gangen skjedde det påståtte overgrepet i hans egen bolig.

Begge sakene ble anmeldt, men henlagt fordi man mente det ikke var mulig å bevise at noe straffbart hadde funnet sted.

Våknet opp

Fremgangsmåten i de to anmeldelsene var flere. Overgrepene skjedde om natten i helgen mens kvinnene sov. Etter det bt.no forstår, skal det ha vært nytt alkohol i forkant av de påståtte overgrepene, og kvinnene ble frivillig med den nå tiltalte mannen.

Kvinnene skal ha våknet da de merket at han forgrep seg på dem, får bt.no opplyst.

I politiforklaringer skal mannen ha sagt at han ikke voldtok, men at det var snakk om frivillig sex.

— De to første anmeldelsene ble henlagt, men gjenopptatt da en tredje anmeldelse kom, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Avviser skyld

En ny kvinne kontaktet nemlig politiet og fortalte at hun var blitt utsatt for et overgrep natt til lørdag 16. april 2011. Også denne gangen skjedde overgrepet om natten, og kvinnen sov.

— Modus var det samme. Derfor ble de to første sakene gjenopptatt og etterforskning iverksatt, sier Stolt-Nielsen.

- Har tiltalte innrømmet skyld?

— Nei, han avviser at han er skyldig, svarer Stolt-Nielsen.

Sjelden sak

Politiet holdt det som usannsynlig at tre kvinner skulle anmelde en mann for voldtekt dersom ikke noe straffbart hadde funnet sted.

— Jeg ønsker ikke å kommentere saken nå, sier Line Ingebrigtsen, mannens forsvarer.

Ifølge statsadvokat Stolt-Nielsen er det svært sjelden at en mann tiltales for voldtekt av tre forskjellige kvinner.

— Det hører med til sjeldenhetene, ja. Men jeg må presisere at det dreier seg om en tiltale og ikke domfellelse, sier Stolt-Nielsen.