Reidun Sleire ogGudrun Folkedal gråt da de satt på tiltalebenken i Nordhordland tingrett ogsnakket om mastene som reises i Hardanger.

De to må svarefor at de ikke flyttet seg da politiet ba dem om det i Rong 6. juli i år.

Reidun Sleirevar den tredje av de tiltalte som forklarte seg. Det ble tøft for henne da hunfikk spørsmål om hvorfor hun aksjonerte.

— Det er ingenforbrytelse å bruke mitt eneste virkemiddel. Jeg har brukt år, sa hun.

— Hva dennelinjen gjør med oss

Så brøt hunsammen. Tårene kom.

Sleiregjennomførte forklaringen, men hadde store problemer med å holde tårene unna.

Deretter var detGudrun Folkedals tur. Også hun var sterkt følelsesmessig preget av situasjonenda hun snakket om mastene.

— En annen tinger hva denne linjen gjør med oss...

— Jeg var såanspent

Så kom tårene.Aktor gikk bort til henne. Retten tok 15 minutters pause.

I den forklarteSleire hvorfor tårene kom.

— Jeg varnervøs, jeg var så anspent, det var demningen som brast. Det som skjer er etovergrep mot oss som bor i fjordene. Kampen mot Statnett har kostet så mye desiste årene. Det har gått ut over gård og grunn.

- Dette ervanskelig

- Er det enbelastning å måtte møte i retten?

— Ja, jeg haraldri gjort noe galt, bortsett fra dette, da. Det var en impulshandling fra minside. Vi fikk nyss om at Statnett skulle starte med fundamentering i Rong. Damåtte jeg aksjonere. De tok seg til rette i uberørt natur. Jeg angrer ikke, mensynes dette er vanskelig, sier Sleire.

Gudrun Folkedalsa dette da bt.no spurte om det var greit at vi skrev om tårene hennes.

— Skriv det somdet er, så folk får vite om det.