– Det er litt absurd at de tar ut en tiltale når de har dokumentene selv. Det er også drøyt at politiet har brukt så lang tid, sier Vegsund.

I forrige uke ble saken henlagt. Da hadde det gått nesten fire og et halvt år siden Vegsund var i sitt første avhør og to og et halvt år siden tiltalen for grove brudd på regnskapsloven ble tatt ut.

– Det har vært en enorm belastning å ha tiltalen hengende over seg og i tillegg få en slik medietrøkk, sier advokaten.

Razzia Saken startet høsten 2004 da politiet dukket opp på advokat Roar Vegsunds kontor i Strandgaten. Årsaken var at han hadde vært styreleder i lakseeksportøren Superior AS i fem måneder i 2002, frem til selskapet gikk konkurs.

Også Norwell i Florø, som eide Superior, fikk besøk. Det var i en annen sak, som senere ble henlagt. Politiet hadde med seg en betydelig mengde dokumenter da de dro.

Politiet ble interessert i Superior etter at bostyret hadde oversendt en rapport og påpekt at det manglet regnskap og bilag for betydelige transaksjoner.

Heller ikke politiet fant noe. I tillegg fortalte sentrale personer i den tidligere ledelsen i Norwell i avhør at de ikke kjente til at selskapet hadde ført regnskap for Superior.

Politiet la liten vekt på at Vegsund selv fra første avhør fremholdt at Norwell hadde fått tilsendt alle bilag og hadde førte regnskap.

Fant det politiet ikke fant I 2006 ble Vegsund tiltalt for brudd på regnskapsloven under særlig skjerpende omstendigheter. Begrunnelsen var at store summer hadde strømmet ut og inn av selskapets bankkonti uten bilag. Transaksjoner for titalls millioner uten at regnskap var ført.

Straffesaken ble berammet.

Men så tok saken en dramatisk vending i fjor sommer: Politiet i Florø ville kvitte seg med en del av dokumentene som tok opp plass, og kartongene ble kjørt tilbake til Norwell.

Et av styremedlemmene den gang tok seg bryet med å sjekke innholdet. Der fant han det politiet ikke hadde funnet: Originalbilag tilhørende Superior.

  • Politiet: – Burde vært funnet førHan varslet umiddelbart Vegsund og politiet. Ifølge Vegsund ga bilagene spor til et regnskapsfirma. Da politiet undersøkte dette firmaet, fant de dataførte regnskaper for Superior.

– Utfordring å fungere i jobb

– Det var en enorm lettelse. Det ga håp om en rask avklaring. Likevel tok det over et halvt år før saken ble henlagt.

Vegsund og hans forsvarer Helge Wesenberg er kritisk til politiets arbeid.

– Selv om dette var adskilte saker, så var flere personer involvert i begge sakene. De burde sett forbindelsen og undersøkt beslaget, mener de.

Bergensadvokaten legger ikke skjul på at det har påvirket arbeidsdagene hans.

– Det har vært en utfordring å opprettholde motivasjonen og fungere i jobben, sier han.

Om ikke bilagene hadde blitt funnet, kunne dette blitt fatalt for hans klient, mener Wesenberg. Han mener saken har fått økonomiske konsekvenser.

– Når en advokat blir omtalt i en økonomisk straffesak blir ens omdømme sterkt svekket.

Vegsund og Wesenberg vil vurdere hva de skal gjøre videre.

– Man har muligheten for å kreve erstatning for urettmessig strafforfølging. Det er naturlig å se på dette, men vi har ikke snakket om det, sier Wesenberg.

FRIKJENT: For fire og et halvt år siden ble advokat Roar Vegsund siktet. To år senere ble han tiltalt for grove brudd på regnskapsloven. Nå er saken henlagt. – Det var en enorm lettelse. Men det har vært en utfordring å opprettholde motivasjonen og fungere i jobben, sier han.
Vegar Valde