— Jeg vil ikke kommentere saken i det hele tatt, sier politikeren til BT. Heller ikke hans advokat, Walter Høivik, vil kommentere tiltalen.

Den angivelige voldtekten skal ha skjedd i fjor, på et sted politikeren disponerte.

— Min klient er over 70 år gammel. Hun anmeldte saken umiddelbart, sier bistandsadvokat Andreas Rønnekleiv.

Han vil ikke kommentere hvordan politikeren og kvinnen kjente hverandre, men avviser at de har hatt et forhold.

— Dette er en veldig alvorlig sak. Vi avventer nå behandlingen i retten, sier Rønnekleiv.

Fjordane tingrett har satt av tre dager i begynnelsen av oktober til å behandle saken.

Etter å ha etterforsket saken, ville politiet henlegge anmeldelsen på bevisets stilling.

— Saken ble innstilt på henleggelse etter en generell bevisvurdering. Saken var vanskelig, og innstillingen om å henlegge var fra min side under tvil, sier politiadvokat Knut Broberg i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Også statsadvokaten mente først at saken burde henlegges.

— Vi påklaget henleggelsen til Riksadvokaten, som omgjorde beslutningen og påla statsadvokaten å ta ut tiltale, sier Rønnekleiv.

Den nå voldtektstiltalte politikeren er tidligere dømt for fyllekjøring. Den gang måtte han ifølge NRK sone 21 dager i fengsel og betalte 45.000 kroner i bot.