I dag starter rettssaken der en 42 år gammel mann er tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen sønn.

Fra sommeren 2005 til februar 2006 skal han ved flere anledninger ha slått sønnen, løftet ham opp etter halsen og kastet ham i gulvet, slik at sønnen fikk blåmerker og smerter.

Familien er en kjernefamilie bestående av far, mor og to barn, der sønnen er eldst.

Saken havnet på politiets bord da gutten ved en anledning møtte på skolen etter at han skal ha blitt utsatt for vold hjemme.

En lærer tok eleven til side og spurte hvorfor han hadde blåmerker på halsen. Det resulterte i at gutten brøt sammen og fortalte om problemer i hjemmet.

Saken ble meldt av skolen til barnevernet, som anmeldte forholdet til politiet.

Gutten har senere fortalt sin historie i et dommeravhør og har forklart hvordan han har følt seg urettferdig behandlet i familien, der det har vært et høyt konfliktnivå i forhold til regler og rutiner i hjemmet.

Den tiltalte 42-åringen har ikke erkjent straffskyld for forholdene. Han har heller ikke benektet det sønnen forklarer, men har gitt uttrykk for at han synes det hele er noe overdrevet. Moren har nektet å forklare seg overfor politiet, men er innkalt som vitne når rettssaken starter i dag.

Politiadvokat Sidsel Isachsen skal føre saken mot 42-åringen, men vil foreløpig bare snakke generelt om saken.

— Dette er svært viktige saker for politiet å gripe inn i. Saken berører barn og barns rettssikkerhet. Vi vet også fra nyere forskning hvilke følger vold mot barn får for samfunnet på sikt, sier Isachsen.

Beate Hamre er bistandsadvokat for gutten. Selv er hun involvert i flere slike saker for øyeblikket.

— Jeg har tre saker der barn er blitt utsatt for vold innad i familien. Mitt inntrykk er at det har vært en økning av denne typen voldssaker, sier Hamre.