Det bekrefter Hordaland politidistrikt. Statsadvokatene i Hordaland har nå tatt ut tiltale for uaktsomt drap.

Tore Gaard (22) fra Haugesund omkom i jaktulykkken i Masfjorden i Hordaland, i 18.30-tiden lørdag 27. oktober i fjor.

Gaard ble truffet i brystet av et prosjektil fra en jaktrifle — og døde senere av skadene. 22-åringen ble erklært død om lag en time etter at meldingen om ulykken kom.

Det er betydelig skjerpede krav til aktsomhet når skytevåpen er involvert

Marita Mellingen, politiadvokat

Tiltalen mot Gaards 21 år gamle jaktkamerat gjelder uaktsomt drap etter straffelovens § 239.

Til sammen syv menn var med i hjortejaktlaget, alle gode venner fra ulike deler av landet.

— Min klients syn er at det som skjedde ikke var så uaktsomt at det kan straffes. Han erkjenner ikke straffskyld, sier 21-åringens forsvarer, Marius Wesenberg, til BT.

- Tragedie også for ham

- Hvordan reagerer han på tiltalen?

— Han er skuffet.

— Saken burde vært avgjort med påtaleunnlatelse. Formålet med straff gjør seg ikke gjeldende i denne saken. Dette er en tragedie også for min klient, sier forsvareren.

I DETTE OMRÅDET: De syv vennene, som ble kjent på en skole i Hardanger, jaktet i dette området da den fatale jaktulykkken skjedde i oktober 2012.
ELIAS DALEN

Påtaleunnlatelse, som Wesenberg mener ville vært det riktige i denne saken, innebærer at politiet unnlater å reise tiltale for en straffbar handling — selv om de anser det bevist at siktede er skyldig.Ytterligere en mann var siktet i saken, en politistudent som hadde praksis i Hordaland poltidistrikt. Saken mot ham er nå henlagt som intet straffbart forhold.

Ca. 25 meters avstand

Politiadvokat Marita Mellingen er påtaleansvarlig for jaktulykken. Hun sier tiltalen baserer seg på hvordan 21-åringen handlet i situasjonen da skuddet ble avfyrt, fra cirka 25 meters avstand. Det var skumringsmørkt og vanskelige lysforhold da den fatale jaktulykken skjedde.

Flere fra jaktlaget prøvde å gjenopplive 22-åringen, men han døde på stedet etter kort tid.

Dødsfallet preger dem fortsatt sterkt

Odd Arild Helland, bistandsadvokat for avdødes familie

— Det er betydelig skjerpede krav til aktsomhet når skytevåpen er involvert, fordi risikoen for alvorlige skader og ulykker er stor, sier Mellingen.

Ifølge henne er 60 dagers ubetinget fengsel det normale straffenivået for uaktsomt drap knyttet til jakt.

— Men hva vi vil be om i denne saken, kan jeg ikke si nå. Både betingete og kortere ubetingete fengselsstraffer er aktuelle, sier politiadvokaten.

Den døde 22-åringens pårørende er informert om tiltalen via bistandsadvokat. Mellingen vet ikke om vennene fra jaktlaget også er varslet.

- Sterkt preget

Odd Arild Helland er oppnevnt som bistandsadvokat for den avdøde 22-åringens foreldre. 22-åringen hadde også søsken.

— Familien ønsker ikke å kommentere tiltalen. De tar til etterretning at statsadvokaten har funnet grunnlag for en tiltale, sier Helland.

Bistandsadvokaten sier 22-åringens familie har hatt en vanskelig tid etter ulykkken - og at dødsfallet fortsatt preger dem sterkt.

— Familien ønsker foreløpig ikke å si noe om et eventuelt erstatningskrav. Men det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge krav om erstatning, sier Helland.

Syv gode venner

Politiadvokat Asbjørn Onarheim, som var politiets første påtaleansvarlige for jaktulykken, sa etter noen dagers etterforskning i oktober at den fatale jaktulykken dreide seg om et vådeskudd.

— Det oppsto nok en situasjon der en i jaktlaget trodde at han skjøt mot et dyr, men så var det en person, sa Onarheim.

De to som opprinnelige var siktet hadde begge løsnet skudd i det aktuelle tidsrommet. Politiet gikk etter noen dager ut og sa at det ikke var politistudenten som hadde avfyrt det dødelige skuddet.

I oktober sa Onarheim også at det «blir en vurdering om det blir en strafferettslig forfølgning av saken».

— Dette er en tragedie mellom venner. Fra saker der for eksempel foreldre kjører ned sitt eget barn i oppkjørselen, er det mulig at foreldrene slipper med såkalt påtaleunnlatelse, sa Onarheim.

BT har i 10-tiden onsdag ikke fått kontakt med politiets nye påtaleansvarlige for saken, politiadvokat Marita Mellingen.

Satser på rask rettssak

Politiet tar sikte på å få straffesaken opp i Nordhordland tingrett så snart som mulig.