Ulykken skjedde i Austevoll i februar 2012. Ved Åkyllaren mistet sjåføren kontrollen. Tilhengeren falt av hengerfestet, mens kjøretøyet braste ned en skråning og ble liggende oppned i sjøen.

Til tross for heltemodig innsats fra de som kom først til ulykkesstedet, var det ikke mulig å redde livet til den 18 år gamle mannen som ble sittende fastklemt under vann.

Føreren som er i 20-årene, kom helt uskadet fra hendelsen.

Nå er han altså tiltalt for uaktsomt drap.

Statsadvokatene i Hordaland påpeker at kjøretøyet hadde en rekke feil og mangler. Blant annet var karosseriet bygget om og bilen hadde uorginale dekk som virket inn på bilens bremse -og styringsegenskaper.

I tillegg var lasten, 8-900 kilo sand, ikke sikret på en forsvarlig måte.

To måneder tildligere ble motorvognen begjært avregistrert.