HAAKON B. SCHRØDER

Rådmannen er tiltalt for til sammen seks straffbare forhold. Fem tilfeller omfatter falsk anmeldelse til politiet. Falsk anmeldelse har en strafferamme på inntil fengsel i ett år. Et av punktene gjelder blant annet falsk anmeldelse av en brann i ekteparets hus.

Det alvorligste punktet mot rådmannen gjelder forsikringsbedrageri av 116.000 kroner. Strafferammen er fengsel i seks år. Påtalemyndigheten mener rådmannen og hans kone diktet opp et innbrudd i sin bolig. I anmeldelsen ble det hevdet at verdier for 116.000 kroner forsvant under innbruddet. Gjenstandene, som bestod av sølvtøy og kostbare smykker, ble senere funnet av politiet under en ransaking i boligen, gjemt bak en reol.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg nekter å levere ut

tiltalene mot rådmannen og hans kone. Dermed er det umulig å få innsyn i samtlige punkter i tiltalebeslutningene.

– Årsaken til at tiltalene ikke leveres ut, er at ekteparet selv ikke har sett tiltalebeslutningene. De er bare orientert om beslutningen, sier en av sekretærene ved statsadvokatkontoret. Wangberg sendte i går ut en pressemelding om saken. Utover det var han ikke tilgjengelig for kommentar.

Narkotika
Anne Grethe Fagereng er tiltalt for å ha innlevert seks falske anmeldelser til politiet om blant annet et fiktivt overfall, ulovlig erverv av narkotika og to tilfeller av bedrageri. Et av bedrageriene er identisk med det rådmannen er satt under tiltale for, nemlig det påståtte fiktive innbruddet.

Anne Grethe Fagereng tiltales også for en rekke tilfeller av dokumentforfalskning. Ved hjelp av falske dokumenter fikk hun ut penger fra bankkonti hun ikke disponerte, mener påtalemyndigheten. På ferie

Det var i går ikke mulig å komme i kontakt med rådmann Ragnar Fagereng eller hans kone. Ifølge advokat Ole Berg-Olsen, som forsvarer fru Fagereng, er ekteparet på ferie. På ferie er også advokat Helge Wesenberg som forsvarer rådmannen.

Ekteparet erkjenner ikke straffskyld, og regner med å bli renvasket under straffesaken.

Saken vil komme opp for Bergen byrett. Og den vil ta flere uker å behandle, ifølge førstestatsadvokat Walter Wangberg. Han ser saken som så spesiell at han selv skal opptre som aktor. Vanligvis er det politijurister som er aktor denne type saker. Påtalemyndigheten kommer til å stevne mer enn 50 vitner. Det vil dessuten legge fram omfattende dokumentasjon som bevis for anklagene som rettes mot ekteparet.

Advokat Ole Berg-Olsen reagerer sterkt på at førstestatsadvokat Walter Wangberg navngir hans klient, Anne Grethe Fagereng. Ole Berg-Olsen mener hennes navn offentliggjøres fordi hun er hustru til byens rådmann.

– Hun er ikke noen offentlig person, mener Berg-Olsen.