19. desember i 2012 omkom litauiske Tomas Lekeckas i en dykkeulykke i Hyllestad.

Den unge mannen jobbet med dykking ved merder tilhørende Marine Harvest, da han gikk tom for luft.

Nå må to av Lekeckas' arbeidsgivere fra firmaet Sunnfjord Dykkerservice AS møte i retten, tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven og tilhørende regler i forskrift om dykking.

Lekeckas arbeidet ved Marine Harvests anlegg utenfor Tveit i Bøfjorden, da ulykken skjedde.

24-åringen gjorde arbeidsdykk med selvforsynt utstyr sammen med en annen dykker, og hadde også en hjelpemann på land.

Hjelpemannen ante uråd da Lekeckas ble lenge i sjøen.

Hadde for lite oksygen

Ifølge tiltalen skal dykkeren ha hatt for lite luft i oksygentanken til å gjennomføre det planlagte arbeidet, da det ble satt i gang.

Verken styreleder eller daglig leder i dykkerfirmaet litaueren jobbet for, skal ha sørget for etablering av tilstrekkelige rutiner for å sikre at dykk ble gjennomført med tilstrekkelig lufttilførsel.Ifølge tiltalen manglet også reservedykkeren som deltok i arbeidet dykkersertifikat klasse 1, som blant annet kreves for undervannsarbeid ned til 50 meter.

Han skal heller ikke ha vært iført dykkerutstyr, og hadde tidligere samme dag foretatt fem dykk.

— Dette medførte at han var indisponert for å foreta redningsdykk på grunn av fare for trykkfallsyke, står det i tiltalen.

Reservedykkeren skal også i nærmere ett år jevnlig ha gjennomført dykk for firmaet uten å ha hatt dykkersertifikat klasse 1, fremgår det av tiltalen.

Skal ha vært flere mangler

Litaueren skal heller ikke ha hatt tilgang til reserveutløser under dykket. Denne skal være lett tilgjengelig under dykk, og varsle dykkeren når tilgangen på luft er kommet ned til et visst nivå.

I strid med kravene, skal Lekeckas heller ikke ha hatt livline, talekommunikasjon med overflaten eller separat montert gassflaske på oppstiginngsvesten.Ifølge loven skal det også etableres kontakt med lege som kan foreskrive behandling og ved behov rykke ut til dykkestedet. Heller ikke dette skal ha blitt gjort ved tilfellet da litaueren omkom.

Flere utsatt for manglende rutiner

Ifølge tiltalen var ikke litaueren den eneste de to arbeidsgiverne har utsatt for dykk uten tilstrekkelige rutiner. I perioden januar til desember 2012, skal ansatte jevnlig ha dykket dypere enn 30 meter uten tilgang til overflatetrykkammer på arbeidsplassen, slik det kreves.

De to lederne er også tiltalt for manglende nødprosedyrer og øvelser i dette.

— Det var ikke utarbeidet en tilstrekkelig beredskapsplan, og det var ikke avholdt regelmessige øvelser for å sikre at denne ble overholdt. Håndboken inneholdt ikke tilstrekkelige prosedyrer for trygg dykking, står det i tiltalen.

- Umulig å kommentere

Advokat Paul-Inge Angelshaug representerer styrelederen i dykkerfirmaet. Han sier til BT at verken han eller klienten har sett tiltalen.

— Vi er kjent med den kommende rettssaken og at det er tatt ut en tiltale, men jeg kjenner ikke det konkrete innholdet. Derfor er det også umulig for meg å kommentere tiltalen, sier Angelshaug.

— Jeg kan heller ikke si hvordan min klient stiller seg til en tiltale han ikke har sett.

Den tiltalte daglige lederen har Per Kjetil Stautland som forsvarer. Heller ikke Stautland, som er på ferie, hadde onsdag sett tiltalen.

— Jeg har ikke fått diskutert dette med min klient. På det nåværende tidspunkt har ikke jeg sett tiltalen, så jeg har ingen kommentar, sier Stautland.

Han legger til:

— Vi har selvfølgelig gått grundig gjennom saken, som er ganske omfattende. Vi har også meddelt politiet hvordan min klient stiller seg siktelsen som lå der før tiltalen, men jeg vil ikke gå inn på hva han har ment om skyldspørsmålet. Jeg vet heller ikke om alle punkter fra siktelsen er tatt med i tiltalen.

Politiadvokat Jørn-Lasse Refsnes, som skal være aktor i rettssaken i oktober, vil heller ikke kommentere tiltalen.

— Jeg kan ikke uttale meg om saken før jeg vet at den er formelt forkynt for begge de tiltalte, sier Refsnes.