Den unge mannen hadde et tillitsverv i en av kirkene i Bergen da jenten begynte som konfirmant for en tid tilbake. Han skal ha hatt seksuell omgang med den da 14 år gamle jenten.

— Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Helge Wesenberg, mannens forsvarer.

- Drakk alkohol

BT er kjent med at ungdomslederen deltok på sosiale sammenkomster med konfirmantene. Han var blant annet med dem på turer. Ungdommene møttes også uten at det hadde sammenheng med selve konfirmasjonsundervisningen.

BT får opplyst at det ble drukket alkohol på noen av disse tilstelningene, der altså den tiltalte ungdomslederen deltok sammen med flere av konfirmantene. Også den 14 år gamle jenten var med her.

— Jeg er ikke kjent med at det skjedde noe ureglementert i forbindelse med selve konfirmasjonsarbeidet, men kan bekrefte at han var ungdomsleder hos oss. Han ble tatt ut av den funksjonen da vi ble kjent med saken, sier soknepresten i kirken der mannen var engasjert.

Foreldremøte i kirken

Etter det BT får opplyst skal flere voksne ha reagert på ungdomslederens kontakt med konfirmantene. Han var mye sammen med dem, til tross for den store aldersforskjellen.

Forholdet mellom ham og konfirmantene ble blant annet tema på et møte mellom prestene i den aktuelle kirken og konfirmantenes foreldre.

Ungdomslederen ble anmeldt i februar 2011, og ble omtrent samtidig fjernet fra sitt verv i kirken. Nå har altså politiet valgt å ta ut tiltale mot mannen.

— Jeg har ingen opplysninger om denne saken, sier politiadvokat Eli Valheim.

- Reagerte som vi skal

Domprost i Bjørgvin er Jan Otto Myrseth. Han forteller at han ble orientert om saken da den ble kjent i menigheten, men var ikke klar over at det er tatt ut tiltale mot mannen.

— Det var nytt for meg, men jeg kan bekrefte at vedkommende var ungdomsleder i en av våre kirker. Han er nå fjernet fra det tillitsvervet, sier han.

— Var det noen forhistorie som skulle tilsi at kirken burde ha grepet inn tidligere?

— Ikke som jeg vet om. Da vi ble kjent med dette, fulgte vi den gjeldende veiledning for slike saker og reagerte som vi skal, svarer Myrseth.

- Må ta hensyn

Han forteller at det er et sterkt fokus på å forhindre at slikt skjer innenfor kirken. Myrseth sier at kirken har skjerpet inn kontrollen med dem som får verv eller lønnet arbeid. Ifølge domprosten er det mer og mer vanlig å be om politiattest.

— Når vi rekrutterer medarbeidere som skal arbeide med barn og unge, kontrollerer vi vandel. Enhver slik sak er en for mye. Vi har ikke forsøkt å skjule noe, men det er hensyn som tas til flere, først og fremst de involverte, sier Myrseth.

— Vi har gjort det vi kan for de involverte, men det er politiets oppgave å finne ut hva som har skjedd. Det er ikke kirken som skal dømme, men domstolen. Inntil dom foreligger, er man å anse som uskyldig, selv om mannen altså ikke lenger har det tillitsvervet han hadde, legger han til.

Jentens bistandsadvokat er Egil Jordan. Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

KJENT MED SAKEN: Jan Otto Myrseth er domprost i Bergen og kjent med at en ungdomsleder i en menighet ble fjernet fra sitt tillitsverv. arkivfoto: heiko junge