Ifølge tiltalen skal 55-åringen fra Bergen jevnlig ha slått, sparket og kløpet sin kone i hodet, ansiktet og på kroppen. Mishandlingen skal ha pågått i tre år, fra høsten 1999 til høsten 2001. Mesteparten av volden skal ha skjedd i ekteparets hjem.

Påtalemyndigheten mener at mannen har drevet omfattende mishandling av konen, på en slik måte at han grovt har krenket sine plikter mot sin ektefelle. Mannen er derfor tiltalt etter en paragraf som retter seg spesielt mot mishandling eller vanskjøtsel av ektefelle eller barn. Dette er uvanlig, siden de fleste som er tiltalt for vold mot sin ektefelle tiltales for legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse. Strafferammen for den mishandlingen mannen er tiltalt for, er to års fengsel.

55-åringen er også tiltalt for brudd på drukkenskapsloven, fordi han ved en anledning skal ha forstyrret den alminnelige fred orden ved at han høylytt kjeftet på sin kone samtidig med at han slo og sparket henne utenfor parets hjem. Han var ved denne anledningen åpenbart beruset.

55-åringen erkjenner delvis de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Rettssaken mot ham begynner i dag i Bergen tingrett.