Listenover vold mot samboeren er lang. Det groveste tilfellet skjedde i august ifjor, da 43-åringen prøvde å drepe samboeren ved å gripe om halsen hennes medbegge hender og klemme hardt til hun mistet bevisstheten.

Truslerog slag

Dettevar ikke første gang han forgrep seg mot henne.

I perioden fra høsten 2009 tilaugust i fjor skal han gjentatte ganger ha krenket, slått, sparket og tattkvelertak på sin samboer. Han har også truet henne med ytterligere vold og sagtat han ville drepe henne.

Ijanuar i fjor holdt han en jaktkniv mot samboeren sin og uttalte at han villesprette henne opp. Han har også gjentatte ganger slått henne i ansiktet medknyttet hånd og sparket henne. Ved ett tilfelle har han tvunget henne til åsvelge knuste tabletter.

Risikererforvaring

43-åringener også tiltalt for kjøring i påvirket tilstand.

Statsadvokatentar i tiltalebeslutningen forbehold om at det vil bli lagt ned påstand omforvaring med en tidsramme på ni år, og en minstetid på seks år. Tiltalte kanogså miste retten til å kjøre bil.