BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Det ble aldri noen skikkelig brann, men hele den verdifulle trehusbebyggelsen på Bryggen var likevel alvorlig truet da de to 20-åringene etter politiets mening tente på en bossekk, i en trappeoppgang ved Bryggen Tracteursted, i 23-tiden lørdag 26. februar i fjor. Kulturminne-paragraf Normalt ville de to 19-åringene blitt tiltalt for skadeverk, men på grunn av endringer i straffeloven har de blitt tiltalt etter en ny paragraf som blant annet setter forbud mot å skade et kulturminne av særlig nasjonal eller internasjonal betydning. Og Bryggen er utvilsomt et svært viktig område; Norges mest kjente trehusrekke og på UNESCOs verneliste over verneverdige byggverk.Den nye paragrafen (152b) har en strafferamme på hele seks års fengsel. Tiltalen er tatt ut av Økokrim i Oslo.Saken skal opp for Bergen byrett i begynnelsen av april.Det var i 23-tiden lørdag 26. februar i fjor at naboer i strøket oppdaget at det brant i en trappeoppgang ved restauranten Bryggen Tracteursted.Brannen ble raskt slukket. Etter tips fra publikum ble de to 19-åringene pågrepet av politiet.Ifølge tiltalebeslutningen ble bygningene ved tre anledninger forsøkt påtent denne natten. Først skal en av guttene ha tent på en pappkartong, deretter skal han ved to anledninger tent på en bossekk, plassert i en utvendig trappeoppgang i Jacobsfjorden. Tilstod i fjor Ved de to første påtenningene slukket brannen av seg selv, tredje gang ble brannen raskt oppdaget av andre, og slukket, går det frem av tiltalebeslutningen.Politiet konkluderte raskt med at det var den ene av dem som hadde tent på.— De har forklart at de tok med seg en bossekk fra en bosskurv ute på gaten og inn i trappeoppgangen - og tente på. De var godt fulle og handlingen var ikke planlagt, sa politiadjutant Hildegunn Havsgård til Bergens Tidende for et år siden.Gjerningsmennene tilstod og ble deretter sluppet ut av politiets varetekt.