Paret ble opprinnelig siktet for forsettlig drap av Statsadvokaten i Hordaland, med dette ble senere omgjort av Riksadvokaten til å gjelde grov omsorgssvikt med døden til følge.

Ifølge påtalemyndigheten skal paret ha vært svært hardhendte i sin omgang med barnet og unnlatt å skaffe legehjelp etter at datteren ble sykere og sykere. Den tre måneder gamle jenta skal ha dødd av knusningsskader i hjernen, omfattende bruddskader over hele kroppen og lungebetennelse.

De to foreldrene nekter enhver straffskyld i saken og stiller seg uforstående til datterens dødsårsak.

— Bombastisk Kvinnens forsvarer, advokat Odd Drevland, mener at de rettsmedisinske rapportene er veldig bombastiske i sine konklusjoner.- Saken står veldig på de sakkyndige uttalelsene om barnet, som var født prematurt, sier Drevland til NTB.

Drevland vil starte saken med å få oppnevnt en ny medisinsk sakkyndig, ettersom han mener den nåværende, som obduserte barnet, må regnes som inhabil etter at han har uttalt seg i pressen om hva domsslutningen i saken bør bli.

­ Han har gått ut og konkludert i saken uten å holde tunga rett i munnen. Dette vil jeg stille spørsmål om, sier Drevland.

Krangel om forsvarer Paret, som i dag ikke er samboere, har fortsatt god kontakt med hverandre, og tar straffesaken svært tungt.

Mannen har til nå ikke ønsket å benytte seg av sin oppnevnte forsvarer Jostein Alvheim, men isteden ha Oslo-advokat Harald Stabell til å representere seg. Dette har retten avvist, ettersom et bytte ville utsette saken.

— Det blir spennende å se hvor retten setter grensene for det frie forsvarervalget. Vedkommende har vært i kontakt med meg flere ganger, og ønsker min bistand, sier Stabell til NTB.

Stabell tar gjerne saken, men kan ikke forsvare mannen før til høsten på grunn av andre saker han er involvert i. Han understreker at den andre tiltalte ikke har noe problemer med mannens bytte av advokat.

— Foreløpig vet vi ikke hvorvidt de to vil møte i retten i protest mot forsvarervalget, sier Drevland.

Samlet Drevland påpeker at de tidligere samboerne står samlet i saken, men at det kan bli aktuelt å fordele skyldspørsmålet. Moren har i avhør antydet at faren til tider kunne være hardhendt mot datteren, noe faren selv benekter at har vært tilfelle.

Et annet felles barn som bodde hos paret, ble tatt fra dem like etter at den tre måneder gamle babyen døde i 1999. Moren har tidligere mistet flere barn i krybbedød.

(NTB)