1. mai starter rettssaken mot et bergenspar i 30-årene som er tiltalt for å ha mishandlet sin tre måneder gamle datter til døde.

MARIT HOLM marit.holm@bt.no

Den lille babyen ble funnet død i sengen sin i april 1999. Statsadvokatene i Hordaland mener at foreldrene i flere uker i forveien hadde drevet og ristet henne kraftig, dunket henne mot inventaret og dratt og vridd i armene og beina hennes. Som følge av dette skal spedbarnet ha blitt påført knusningsskader i hjernen, omfattende bruddskader over hele kroppen og lungebetennelse.

Paret skal deretter ha unnlatt å skaffe legehjelp til datteren, til tross for at de ifølge tiltalen observerte at hun ble stadig sykere og svakere.

Nekter straffskyld Begge foreldrene nekter straffskyld, og stiller seg helt uforstående til hvordan skadene på babyen kan ha oppstått. Moren har riktignok antydet at faren til tider kunne være hardhendt mot den lille, men faren selv benekter at dette har vært tilfelle. Det har også vært spekulert i om skadene på babyen kan skyldes gjenopplivingsforsøk. Dette er imidlertid avvist av rettsmedisineren som obduserte den lille jenten.

Var siktet for drap Begge foreldrene ble pågrepet i mai 1999, og satt varetektsfengslet for fire uker. Til å begynne med lød siktelsen på forsettlig drap. Den ble seinere omgjort av Riksadvokaten til å gjelde grov omsorgssvikt med døden til følge. Det er også denne bestemmelsen i straffeloven de er tiltalt etter. Blir de kjent skyldige, risikerer de inntil seks års fengsel.

— De har det rimelig tøft for tiden, og tar anklagene mot seg svært tungt, sier advokat Odd Drevland, som er forsvarer for moren.

De tiltalte er ikke samboere lenger. Et annet felles barn som bodde hos dem, ble tatt fra dem like etter at den tre måneder gamle babyen døde. Moren har tidligere mistet flere barn i krybbedød.

Krever ny sakkyndig Advokat Odd Drevland kommer til å kreve at det blir oppnevnt en ny medisinsk sakkyndig når saken kommer opp for Bergen byrett. Han mener at rettsmedisiner Inge Morild, som obduserte den lille babyen, har gjort seg selv inhabil. Til Bergens Tidende har nemlig Morild uttalt at babyen døde av vold, og at skadene ikke er av en slik karakter at barnet selv kan ha påført seg dem.

— Slike uttalelser er i strid med den nøytrale rollen som en medisinsk sakkyndig skal ha, sier Odd Drevland.