Dette blir blankt avvist av den tidligere ustraffede mannen. Vel innrømmer han å ha vært «oppkarret» da han ringte.

I den opphetede samtalen viste han til at han var meget kritisk til Hordaland politidistrikts håndtering av en spesiell sak, og at han hadde vært i kontakt med Ølen lensmannskontor.

— Men han benekter på det sterkeste at han har sagt han ringte fra lensmannskontoret. Etter mitt syn må dette være en misforståelse. For meg er det ganske spesielt at det brukes ressurser på å føre en sånn sak for retten, sier mannens forsvarer, Haugesund-advokat Knut Magnus Haavik.

«Såpeopera»

Rettssaken i Bergen byrett starter 19. oktober. Ølen-mannen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 328, 1. ledd nummer 2, som sier at den som «offentlig eller i rettsstridig øyemed utgir sig for å inneha noen offentlig tjeneste» kan straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Denne paragrafen er svært lite brukt, og advokat Haavik karakteriserer saken som en farse og en såpeopera.

Aktor, politiinspektør Trygve Ritland ved Hordaland politidistrikt, ønsker ikke å uttale seg.

— Det jeg har å si i denne saken, vil jeg komme med under hovedforhandlingen, sier Ritland til Bergens Tidende.

Bilbeltegebyr

Det hører med til historien at den tiltalte Ølen-mannen har fått medhold i den saken som var utgangspunktet for hans irritasjon. Det gjaldt et bilbeltegebyr som var skrevet ut til datteren hans, og som hun ikke ville vedta.

Sorenskriverkontoret på Stord berammet derfor en forhørsrettssak, og det var i den forbindelse den olme fader grep telefonen for å gi uttrykk for sin misnøye.

— Datteren tapte forhørsrettssaken, men kjennelsen ble påkjært til Gulating lagmannsrett. Der fikk hun fullt medhold, pluss at hun ble tilkjent saksomkostninger, opplyser advokat Knut Magnus Haavik.