Tiltalen mot bergenseren Erik Andersen (57) ble offentliggjort i dag. Politiet mente det var grunnlag for å kreve Andersen straffet for nær hundre overgrep gjennom nesten ti år.

Statsadvokat Per Egil Volledal har imidlertid redusert antallet til 66 overgrep, som Andersen må svare for når han etter planen møter i retten i november.

Voldtekter

Blant overgrepene i tiltalen er to påståtte voldtekter, blant annet mot en syv år gammel gutt på Sotra i 1999.

Også et overgrep som skal ha skjedd på østlandet i 2005 betegnes som voldtekt.

De øvrige forholdene i tiltalen betegnes som seksuell omgang eller forsøk på seksuell omgang med barn. Bortsett fra ett tilfelle fra Sverige, skal alle overgrepene ha skjedd i Sør-Norge.

— Skikkelig sint

Ifølge forsvarer Gunhild Lærum stiller Erik Andersen seg uforstående til omfanget på tiltalen.

– Han tar avstand fra deler av tiltalen, spesielt postene som dreier seg om voldtekt. I forhold til spesielt den ene fra Sotra er han skikkelig sint, for han mener han blir løyet om, sier Lærum.

Andersen har erkjent befatning med omtrent 20 av postene i tiltalen, blant dem fire overgrep der det er funnet DNA: I Trondheim i 2003, i Odda, på Jevnaker og i Førde i 2006.

Også etter et overgrep i Oslo i 1995 ble det funnet DNA fra Andersen, men denne saken er foreldet.

Forvaring

Statsadvokaten har i tiltalebeslutningen varslet at han vil kreve at Andersen dømmes til forvaring.

Forvaring brukes når en mener vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet mot lovbryteren. I teorien kan en slik straff bli forlenget livet ut.

Ifølge Lærum vil Andersen og hans forsvarere motsette seg statsadvokatens krav.

– Vår klient er av den klare oppfatning at det ikke foreligger fare for gjentakelse. Vi vil blant annet føre hans terapeut, psykolog Thore Langfeldt, som vitne i retten for å underbygge dette, sier Lærum.

Andersen har ifølge forsvareren tatt mediedekningen av tiltalen tungt.

– Han opplever den massive mediedekningen som en gapestokk. Han synes det er merkelig at han blir fremstilt på denne måten før dom er falt, sier Lærum.

Fjernet 30 punkter

– Jeg er glad vi nå har kommet så langt at tiltalen er tatt ut. Saken berører mange personer, og jeg har forståelse for at det har vært en lang ventetid, sier statsadvokat Per Egil Volledal til bt.no.I tiltalen han har utferdiget, er det omtrent 30 færre overgrep enn politiet mente de hadde bevis for.

– Årsaken er at jeg har gjort en helt konkret vurdering av de bevis som politiet har klart å fremskaffe. Disse forholdene mente jeg det ikke var grunnlag for å tiltale ham for, sier Volledal, som ikke vil gå inn på hva slags bevis han mener manglet.

– Det er forskjellig fra sak til sak, sier han.

Norsk politi har fått mye kritikk for at den umiddelbare etterforskningen av de enkelte overgrepene som politiet mener Erik Andersen sto bak, i mange tilfeller ikke var god nok.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært veldig varierende grad av etterforskning på handlingstidspunktet. Når det er barn med i bildet, skulle man gjerne ønske at politiet hadde gjort det som skulle gjøres i slike saker. Men det er vanskelig for meg å sette meg som dommer over den etterforskningen som ble utført, siden det er stor forskjell på hvor mye informasjon politiet hadde å gå etter i de forskjellige sakene, sier statsadvokaten.

Pistol I tillegg til overgrep er Andersen tiltalt for seks brudd på våpenloven, blant annet for å ha båret en skarpladd pistol på seg da han ble pågrepet av politiet i januar 2008.

Saken fra Sotra er den eldste i tiltalen, som ellers omfatter angivelige overgrep fra 2000 og frem til 2006.

Politiet mener Andersen også står bak en rekke overgrep gjennom flere tiår, det første allerede i 1967. Men alle forhold som har skjedd før 1998 er strafferettslig foreldet.

Bortsett fra én gutt, har alle barna vært under 14 år på tidspunktet overgrepene skal ha funnet sted. De fleste har vært fra 6-7 til 11 år gamle.