Påkjørselen skjedde på Voss i mai 2007. Den eldre kvinnen var på vei over et fotgjengerfeltet i krysset Strandavegen/Uttrågata.

Tankbilen som kom kjørende hadde stoppet for rødt lys, men da lyset skiftet til grønt var sjåføren ikke oppmerksom på at kvinnen fremdeles befant seg ute i veien. Han kjørte sakte fremover og traff 86-åringen.

Kvinnen døde momentant av skadene hun pådro seg.

Påtalemyndigheten mener at sjåføren er skyldig i uaktsomt drap fordi han stoppet for nært opp til fotgjengerfeltet, og fordi han ikke hadde forsikret seg om at veien var tom for folk før han begynte å kjøre igjen.