Trond Emblem, Jostein Berland og Karl Jan Erstad er tiltalt for miljøkriminalitet etter eksplosjonen ved Vest Tank.

Etterforskningen har avdekket at det skjedde en nesten-eksplosjon fem måneder før det til slutt skjedde.

Nestenulykken skjedde som en følge av rensingen av coker-bensin, lavkvalitets-bensin som Vest Tank mottok fra oljehandelsselskapet Trafigura.

Tiltalt for miljøkriminalitet

Økokrim har tatt ut tiltalen mot de tre:

  • Trond Emblem var styreleder for det tidligere Vest Tank. Jostein Berland var daglig leder.
  • Karl Jan Erstad var innleid som kjemisk konsulent. Han var personen som utarbeidet prosessen for å behandle det giftige svovelavfallet. Det var denne prosessen som førte til eksplosjonen i mai 2007.
  • Den alvorligste tiltalen gjelder tidligere styreleder Trond Emblem, og omfatter både miljøkriminalitet, økonomisk utroskap og forsikringsbedrageri.Advokat John Christian Elden er forsvarer for den daglige lederen i selskapet, Jostein Berland.

— Min klient er tiltalt for noen mindre alvorlige forhold, men han finner tiltalen uriktig og nekter skyld. Tiltalen bygger på feil faktum og vil bli belyst i retten fra denne side, sier Elden til bt.no.

Erkjenner ikke straffskyld

Trond Emblem erkjenner ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalen.

— Han reagerer selvfølgelig på at det er tatt ut tiltale mot ham for dette. Spesielt reagerer han på punktene som dreier seg om forsikringssaken. Vi mener dette bygger på et uriktig faktum, som det med enkle midler går an å dokumentere er feil. Så når det gjelder den delen av tiltalen ser vi for så vidt frem til en rettssak, slik at dette kan belyses på en riktig måte, sier forsvarer Per Magne Kristiansen.

Også Karl Jan Erstad, som var leid inn som rådgiver av Vest Tank, nekter ogaå straffskyld.

— Jeg er overrasket over at jeg som innleid rådgiver er tiltalt i denne saken. Min rolle har vært å gi faglige råd til bedriften, men jeg har ikke hatt noen myndighet til å ta beslutninger. Dermed mener jeg det er urimelig å ta ut tiltale mot meg for forhold som ligger utenfor min rolle og myndighet, sier Erstad.

Han påpeker at beslutningen om å tømme tanken for avfall etter rensing av coker gasoline allerede var tatt, og at han i en intern prosjektgruppe ga råd om hvordan det burde gjøres.

— Vi mente, etter å ha gjort tester, at metoden som ble brukt var trygg. I ettertid er det jo lett å se at det var feil, men på tross av kritikken i etterkant ser jeg fortsatt på dette som et hendelig uhell, sier han.

Erstad mener tiltalebeslutningens troverdighet svekkes av flere faktiske feil.

— I tiltalepunktet mot meg beskrives blant annet skadefølger for flere personer på industriområdet som har opptrådt mot Vest Tanks klare instruksjoner om sikkerhetsforanstaltninger for å unngå skader etter eksplosjonen, sier Erstad.

Gulen-ordfører gleder seg

Ordføreren i Gulen er glad for at saken skal opp for retten.

— Det er viktig at saken blir fulgt opp av rettsvesenet. Har de gjort noe galt, bør de absolutt straffes, og straffes ordentlig. Man skal ikke kunne driver forretning på denne måten, og slippe unna, hvis det er gjort noe galt, sier ordfører Trude Brosvik til NTB.

Eksplosjonen førte til akutt utslipp av sot og stoffer som hydrokarboner, svoveldioksid og sulfider i form av omfattende røyk fra brannen. I Økokrims begrunnelse for tiltalen legges det blant annet vekt på følgene av eksplosjonen:

«Utslippet medførte blant annet kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, kvalme og hodepine for personer som oppholdt seg i nærheten av bedriften. I tillegg har, fra eksplosjonen og frem til i dag, et tohundretalls personer i Gulen og Masfjorden kommuner i ulik grad hatt helseplager som følge av utslippet,» skriver Økokrim i en pressemelding.

Forsikringssvindel

Emblem er også tiltalt for forsikringssvindel: To tanker ble kjøpt inn for 3,7 millioner kroner av hans eget selskap - noe som ga Vest Tank en ekstrakostnad.

Etter eksplosjonen prøvde han å få utbetalt forsikringspenger for mer dobbelt så mye som tankene hadde kostet, ifølge tiltalen.

Økokrim skriver også at de ansvarlige ved tankanlegget, Emblem og Berland, satte liv og helse i fare. Tanker som ikke var godkjent ble brukt til å både oppbevare og behandle bensinprodukter.

I tillegg er selskapet Alexela Sløvåg AS, som overtok Vest Tank AS i august 2007, ilagt en bot på 2 millioner kroner for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder handlinger begått før eksplosjonen i mai 2007, ifølge NTB.

Selskapet har ikke avgjort om forelegget vil bli vedtatt.

— Vi tar til etterretning at vi har fått dette forelegget, og vil gå dypere inn i begrunnelsen for det før vi tar noen avgjørelse, sier administrerende direktør Håkon Ivarson i Alexela Sløvåg.

Han mener uansett forelegget på to millioner kroner er for stort.

— For det første er ikke dette forhold som vi har forårsaket. For det andre har Alexela påtatt seg formidable kostnader med å rydde opp etter det som skjedde, noe som kanskje ville blitt det offentliges ansvar hvis ikke Alexela hadde gått inn på den avtalen. I tillegg føler vi at vi har spilt med åpne kort overfor Økokrim, og bidratt med så mange opplysninger om det vi har funnet at vi føler det burde ha vært vektlagt i formildende retning, sier Ivarson.

bt.no presiserer: Navnet til den ene tiltalte er skrevet feil i tiltalebeslutningen. Han heter Karl Jan Erstad, og ikke Karl Johan Erstad, som vi først meldte.

Bergens Tidende