Politiet i Hordaland har tiltalt bergensparet for grovt trygdebedrageri og skattesvindel.

Ifølge tiltalen har mannen og kvinnen til sammen holdt cirka tre millioner skattepliktige kroner skjult for skattevesenet — penger som politiet mener stammer fra den årelange nett-handelen.

I flere år skal de begge også ha forledet ansatte på Nav til å utbetale dem ulike ytelser, til tross for at de i samme periode hadde inntekter «som følge av utstrakt handel» (sitert fra tiltalen).

Mannen og kvinnen risikerer nå et samlet erstatningskrav fra Nav på 1,3 millioner kroner.

Ransaking og beslag

Saken startet i desember 2010. Da ble mannen og kvinnen anmeldt av Nav og skatteetaten.

Når du har veldig mange slike salg, så blir det fort penger av det

Kari Trones, politiadvokat

Cirka et halvt år senere, i juni i fjor, ble de to pågrepet av politiet i forbindelse med en ransaking hjemme hos dem.

Under aksjonen i hjemmet i Bergen ble det tatt en rekke beslag i mynter, og også beslaglagt PC-utstyr, ifølge politiet.

— Begge ble løslatt etter avhør, sier politiadvokat Kari Trones.

Hun skal være aktor i den bebudete rettssaken, som etter planen starter like over nyttår.

— Vi mener de to har drevet handelen sammen, sier Trones.

- Blir fort penger av det

Trones sier politiet har gjennomgått transaksjoner på parets kontoer og vurdert om de stammer fra myntsalg eller andre ting.

— Det er blant annet betydelige transaksjoner fra privatpersoner. Det er ikke store enkeltsummer det er snakk om. Men når du har veldig mange slike salg, så blir det fort penger av det, sier Trones.

Min klient mener at skattevesenet er ute etter å ta ham

Knut Ditlev Simonsen, mannens forsvarer

Hun sier politiet ser alvorlig på denne typen saker.

— Man skal jo skatte av inntekter man har. Det som gjerne begynner som en hobby, kan utvikle seg til å bli næringsvirksomhet som innebærer at inntekter skal oppgis til beskatning. Etter vårt syn er det også alvorlig at de har misbrukt et trygdesystem som i stor grad er basert på tillit.

- Ute etter å ta ham

Gjennom sine advokater nekter både mannen og kvinnen straffskyld. Mannen har ikke villet forklare seg til politiet.

Hva som er hobby og hva som er næring, blir et naturlig tema for oss

Knut Ditlev Simonsen, mannens forsvarer

— Min klient nekter straffskyld etter tiltalen. Han erkjenner at han har drevet en viss handel, men på ingen måte i et slikt omfang som skatteetaten legger til grunn. Min klient mener at skattevesenet er ute etter å ta ham, og er uenig i deres vurderinger, sier Knut Ditlev Simonsen, mannens forsvarer.

Mannen frem til rettssaken, ifølge adokaten. Han har ikke forklart seg til politiet.

— Han gleder seg til å få frem sitt syn på saken. Hva som er hobby og hva som er næring, blir et naturlig tema for oss. Her er vi uenige i skatteetatens vurderinger, sier Simonsen.

- Utpreget hobbybasert

Kvinnens forsvarer, Ingvild Hachvaag Andersen, sier at også hennes klient nekter for det påståtte omfanget av mynthandelen hun har drevet. Ifølge tiltalen har kvinnen unnlatt å opplyse om over 850.000 kroner i skattepliktige inntekter fra mynthandel.

Hachvaag Andersen sier at grensedragningen mellom næringsinntekt og inntekter fra hobby blir et sentralt tema også for dem.

— Hun erkjenner å ha solgt noe, men i et vesentlig mindre omfang enn det som står i tiltalen.

— Min klient mener at salget hun har drevet har vært utpreget hobbybasert, sier advokaten.

- Egnet til overskudd

Politiadvokat Trones sier hun er forberedt på at grensen mellom hobby og næringsvirksomhet vil bli et diskusjonstema under rettssaken.

Min klient mener at salget hun har drevet har vært utpreget hobbybasert

Ingvild Hachvaag Andersen, kvinnens forsvarer

— Hovedkriteriene for at noe skal klassifiseres som næringsinntekt, er at handelen har et visst omfang og en viss varighet - og at virksomheten objektivt sett er egnet til å drives med overskudd.

— Inntekter fra hobbyvirksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktige. Men etter vårt syn dreier denne saken seg om så omfattende salg at det er tale om næringsvirksomhet, sier Trones.

Mannen i saken er også tiltalt for en del mindre forhold. Det gjelder bruk av en påstått falsk resept, fartsovertredelser og brudd på bokføringsloven.