— Han er tiltalt for tre tilfeller av overlagt drap, sier 31-åringens forsvarer, Fredrik Verling.

Tiltalen ble forkynt for sør-sudaneren i Bergen fengsel tirsdag.

Verling sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før han har snakket med sin klient.

Tiltalen om overlagt drap innebærer at påtalemyndigheten mener 31-åringen planla drapene på forhånd, og har en strafferamme på 21 års fengsel.

- Håper saken kommer opp snart

Bussjåfør Arve Kvernhaug (55) fra Bagn i Valdres og to passasjerer, Margaret Molland Sanden (19) fra Årdalstangen og Brahim Khouya (53), svensk statsborger bosatt i Gøteborg, ble drept på Valdresekspressen 4. november i fjor.

Bistandsadvokaten til de etterlatte etter Margaret Molland Sanden, sier de er orientert om tiltalen.

— Tiltalens innhold er ikke overraskende. Det er bra at tiltalen er klar, og de pårørende håper nå at saken kommer opp så snart som mulig for domstolen, skriver hun i en tekstmelding til BT.

Det er ennå ikke avgjort om saken skal gå for retten i Sogndal, Førde eller Bergen, men medieinteressen, behovet for plass til pårørende og antall vitner peker mot at en rettssal i sistnevnte by er best egnet, skriver NTB.

Riksadvokaten avgjør

Politiet utvidet i mai i år siktelsen fra forsettlig til overlagt drap. Samme måned avsluttet de etterforskningen av trippeldrapet, og sendte saken videre til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. I slutten av juni sendte de saken videre til Riksadvokaten, som avgjør påtalespørsmålet i alle drapssaker.

30. juni i år sendte Riksadvokaten sin avgjørelse tilbake til statsadvokaten, ifølge Thomas Froberg hos Riksadvokaten.

Da Riksadvokaten traff beslutning om påtale, utferdiget statsadvokaten tiltalen i tråd med beslutningen.

- Sa han var alvorlig syk

I en redegjørelse for Politiets utlendingsenhets håndtering av 31-åringen, står det at UDI i juni i fjor ble informert om at han oppga å ha helseproblemer.

— Han sa han var alvorlig syk og trengte behandling, sa advokaten hans frem til asylsøknaden ble avslått, Bjørn Nærvik til BT i januar.

Han snakket med 30-åringen én gang på telefon, etter at asylsøknaden hans ble registrert 4. april 2013. Sørsudaneren skal ikke ha utdypet på hvilken måte han var alvorlig syk, eller hvilken type behandling han ønsket.

Fløyet i Hercules

Tidligere i vår konkluderte de rettspsykiatrisk sakkyndige med at han er strafferettslig tilregnelig. 31-åringen ble i januar i år fløyet med Forsvarets Hercules-fly til Trondheim, for å gjennomgå judisiell observasjon ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset.

Da hadde han allerede tilbrakt to måneder ved Sandviken sykehus.

De sakkyndige hadde som oppdrag å vurdere om den siktede var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet.

Varetekt i Bergen

Konklusjonen deres var ifølge politiet slik: «Vi antar at observanden ikke var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene». Det samme har de konkludert med på spørsmålene om bevisstløshet og psykisk utviklingshemming.

Ingen av sakkyndige BT har vært i kontakt med ønsker å uttale seg om saken.

I mars i år ble sør-sudaneren fraktet til Bergen fengsel, hvor han har sittet i varetekt siden.

Skulle uttransporteres

Den tiltalte mannen er født i 1982 og opprinnelig fra Sør-Sudan. Han var bosatt i Øvre Årdal i en bolig som er en del av asylmottaket der.

Bente Dalåker i Hero.
ØYSTEIN TORHEIM

Det forelå vedtak om avslag på hans asylsøknad, og status var at han skulle uttransporteres av politiet 5. november 2013.Ifølge en pressemelding politiet kom med etter trippeldrapet, kjente de ikke til om han visste om den forestående uttransporteringen, men han var kjent med det endelige avslaget på asylsøknaden.

Regionssjef Bente Dalåker i Hero, selskapet som drifter mottaket i Årdal og 33 andre asylmottak i Norge, sa til BT ettertrippeldrapet at det kun var politiet og mottakslederen som visste at sør-sudaneren skulle transporteres ut dagen da trippeldrapet skjedde.

— Oppførte seg bra

Før 31-åringen kom til Norge var han registrert som asylsøker i Spania, Sveits og Sverige.

Siden han først søkte asyl i Spania, anmodet UDI dem om å ta ham tilbake i henhold til Dublin II-forordningen.

Spania aksepterte, og med det ga UDI avslag på 31-åringens asylsøknad.

I påvente av retur til Spania, var sørsudaneren innom to mottak før han kom til Årdal 26. august i fjor.

Ifølge rapporter fra mottaket, oppførte han seg bra der. Han er heller ikke registrert med straffesaker i politiets registre.