I dag presenterte statsadvokatembetet for Møre og Romsdal tiltalen mot Steven Dan Danielsen (24).

Danielsen har innrømmet drap på og overgrep mot 21 år gamle Anja Weløy Aarseth, som er fra Bergen men studerte i Ålesund.

Som tilfellet er i alle drapssaker, er tiltalen tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Det er ikke noe som tyder på noen kontakt mellom tiltalte og avdøde forut for handlingene

Ingvild Thorn Nordheim, statsadvokat

— Tiltalen lyder på overtredelse av straffeloven § 233 annet ledd, for forsettlig drap av Anja Weløy Aarseth ved kvelning etter at han voldtok henne 28. august 2013. Det anses som skjerpende at tiltalte drepte henne for å lette eller skjule voldtekten. Strafferammen for overtredelsen er fengsel i inntil 21 år, heter det i en pressemelding fra statsadvokatembetet.

Forvaring aktuelt

Statsadvokaten tar forbehold om at de kan komme til å kreve forvaring for 24-åringen.

— Jeg har registrert det. Men jeg ønsker ikke å kommentere det punktet konkret eller tiltalen generelt, sier 24-åringens forsvarer, advokat Per Herman Thori-Aamot, til BT.

Danielsen er også tiltalt for ran av Plutokiosken i Ålesund cirka en time før drapet. Et forhold om trusler mot politiet, fra desember 2012, er også med i tiltalen.

— Tiltalte har erkjent straffeskyld for voldtekt og drap, utover dette har han ikke erkjent straffskyld eller villet forklare seg. Det er ikke noe som tyder på noen kontakt mellom tiltalte og avdøde forut for handlingene, skriver statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim om tiltalen.

- Tilfeldig offer

I midten av desember i fjor sendte politiet sin innstilling og endelige siktelse i drapssaken til statsadvokaten. BT skrev tidlig i januar at politiets anbefaling gjaldt tiltale for forsettlig drap, i tråd med det som har vært arbeidssiktelsen under etterforskningen av saken.

Politiet har hele tiden sagt at de mener Weløy Aarseth ble et tilfeldig offer. Men det i seg selv har ikke utelukket muligheten for et overlagt drap.

— Det er rett at et overlagt drap kun forutsetter en plan som retter seg mot «noen». Det trenger ikke være et spesifikt utpekt offer. Men hvilke vurderinger vi har gjort før vi ga vår innstilling til statsadvokaten, vil jeg ikke gå inn på, sa politiadvokat Yngve Skovly i Sunnmøre politidistrikt til BT den gangen.

Funnet tilregnelig

I slutten av november bekreftet politiadvokaten at den draps- og overgrepssiktede 24-åringen er funnet tilregnelig av psykiatere.

Like før jul, da han ble refengslet, kom det også frem at han har skiftet navn, til Paco Dan Danielsen.

Rettssaken etter drapet skal starte i Sunnmøre tingrett den 11. februar i år.