Av tiltalen går det frem at Økokrim mener Kvalheim urettmessig har tilegnet seg 275 millioner kroner i merverdiavgift ved lakse-transaksjoner fra blant annet Nord-Norge, og videresalg til utlandet.I tillegg mener Økokrim at Kvalheim også har gjort seg skyldig i økonomisk utroskap i forbindelse med salg av laks til under minstepris. Det kan ha rammet laksekonkurrenter i Norge.Forsvareren Per Kjetil Stautland sier til bt.no at etterforskningen i denne saken, etter siktelsen tidligere i år, ikke har gitt særlig nye momener i saken.