• De siste fem årene (2005-2009) har det årlig omkommet 233 personer i trafikken i Norge.
  • Gjennomsnittlig er det 213 dødsulykker hvert år. 82 av dem er singelulykker hvor føreren dør. Det betyr at det resterende antall saker er i overkant av 150.
  • De siste fem årene er det i snitt ført 38 saker for norsk rett med tiltale for uaktsomt drap med motorisert kjøretøy etter straffelovens §239.
  • Det har endt med fellende dom etter § 239 i 78 prosent av sakene. Det betyr at knapt 29 personer er dømt for uaktsomt drap i trafikken årlig.
  • Det gir en fellende drapsdom for hvert åttende dødsfall i trafikken. Det gir også en fellende drapsdom for hver femte dødsulykke, når vi unntar singelulykker.
  • For førere av tyngre kjøretøy (vogntog, lastebiler, tankbiler og trekkvogner med og uten henger) ender det med tiltale for hver niende omkomne i trafikken og med fellende dom for uaktsomt drap for hver 14. omkomne.
  • Kilder: Domstoladministrasjonen, ting— og lagmannsretter over hele landet, Høyesterett, SSB, Straffelovkommisjonen, Ot.prp. nr. 46 (2000-2001), Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), politiavhør, diverse avisklipp og intervjuer.