Det er langt frem før myndighetene kan ta en endelig avgjørelse om hvilket alternativ som skal velges for å løse problemet med vraket av ubåten med den store kvikksølvlasten. I løpet av neste år vil det bli klart om vrakdelene skal heves eller dekkes til. Når avgjørelsen er tatt, vil markedssituasjonen for selskaper med kompetanse til å utføre oppdraget medvirke til når selve aksjonen på havbunnen utenfor Fedje kan settes i verk.

Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket sier til Bergens Tidende at lite er avklart om hevingsalternativet. Han sier dette om saksgangen fremover:

Uavhengig vurdering

— Kystverket har lyst ut heving av vraket på anbud. Fristen er satt til 2. mai 2008. Et uavhengig firma skal leies inn for å vurdere anbudene og gi Kystverket en anbefaling. Akkurat nå vurderer vi valg av dette firmaet, men har ikke konkludert, sier Sletner.

— En slik uavhengig vurdering er valgt for at det ikke skal kunne innvendes at Kystverket i denne runden tviholder på sitt opprinnelige forslag om å dekke til vrakdelene og havbunnen rundt, sier beredskapsdirektøren.

— Vet dere noe om det er interesse for å gi anbud på hevingsalternativet?

- Interesse for oppdraget

— Det vet vi ikke konkret, men vi har erfart at det er aktivitet rundt saken. Blant annet vet vi at Forsvaret har fått henvendelser fra selskaper som trenger opplysninger om eventuell bistand ved en hevingsoperasjon. Men Kystverket har ikke vært i direkte kontakt med potensielle aktører, sier han.

— Videre saksgang etter at det uavhengige selskapet har gitt sin anbefaling, er at Kystverket skal gi sin anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet. Da vil vi vurdere de to alternativene - heving eller tildekking - mot hverandre. Tidsfristen for vår anbefaling er 1. juli 2008, sier han.

Departementet avgjør

— Deretter skal departementet vurdere og konkludere hva som skal skje med miljøtrusselen på havbunnen utenfor Fedje. Endelig skal selskapet som får oppdraget gjøre sine forberedelser, sier Sletner.

— Uansett hvilket alternativ som velges er aksjonen avhengig av bra vær. Dermed er det lite realistisk å tro at selve aksjonen kan skje før i 2009?

— Jeg er enig i at det er rimelig å anta det. Blant annet er vi avhengig av markedssituasjonen for selskapene som er kapable til å utføre et så krevende oppdrag. For tiden er det stor aktivitet i dette markedet, sier Tor Christian Sletner.